Съвет по регионална политика

Заповед № РД-02-36-1239 от 14.11.2023 г.
20 ноември 2023 | 11:12
Протокол от проведена неприсъственa писмена процедура за вземане на решение от Съвета по регионална политика
02 ноември 2022 | 15:10
Заповед РД -02-36-861 от 23.09.2022 г. за поименен състав на Съвета по регионална политика
26 септември 2022 | 10:46
Заповед № РД-02-36-763 от 25.08.2022 г. за изменение на Заповед за създаване на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
25 август 2022 | 15:49
Заповед № РД-02-36-334 от 15.03.2022 г. за определяне на поименен състав на Съвета по регионална политика
15 март 2022 | 17:42
Заповед № РД-02-14-1046 от 10.12.2021 г. за изменение в структурата на Съвета по регионална политика
10 декември 2021 | 11:48
Съвет по регионално политика - 06.02.2020г.
21 февруари 2020 | 14:04
Заповед № РД-02-36 -457 от 04.04.2019 г.за определяне на поименен състав на СРП
09 май 2019 | 11:51
Заповед № РД-02-14-363 от 18.03.2019 г. за изменение на Заповед № РД-02-14-927 от 10.11.2017 г.
09 май 2019 | 11:50
Заповед № РД-02-14-927 от 10.11.2017 г. за изменение на Заповед за създаване на Съвета по регионална политика(СРП) към министъра на регионалното развитие и благоустройството
09 май 2019 | 11:49
Протокол №4 от заседание на Съвета по регионална политика, проведено на 1 септември 2016 г.
18 октомври 2016 | 12:37
Трето заседание на Съвета по регионална политика - 08.12.2015 г.
18 февруари 2016 | 16:48

Страница 1 от 2