Съвет по регионална политика

Протокол №4 от заседание на Съвета по регионална политика, проведено на 1 септември 2016 г.
18 октомври 2016 | 12:37
Трето заседание на Съвета по регионална политика - 08.12.2015 г.
18 февруари 2016 | 16:48
Второ заседание на Съвета по регионална политика - 24.06.2015 г.
08 юли 2015 | 11:21
Първо заседание на Съвета по регионална политика - 26.01.2015 г.
27 януари 2015 | 11:58
Заповед № РД 02-14-59 от 14.01.2015 г. за определяне поименния състав на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
27 януари 2015 | 11:55
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
09 декември 2014 | 14:34

Страница 1 от 1