Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво - Втора процедура

През 2013 г. успешно се проведе  Втората процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. След извършена оценка на кандидатурите на общините от независими експерти, на свое заседание Комисията взе решение Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво да бъде присъден на 16 български общини: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична, Троян и Търговище. Официалната церемония по награждаване на общините се проведе на 14-ти октомври 2013 г. по време на Деветата годишна среща на местните власти в курортен комплекс „Албена“, организирана от НСОРБ. Кристалните призове и грамотите бяха връчени на отличените общини от тогавашният министър на регионалното развитие г-жа Десислава Терзиева и председателя на Управителния съвет на НСОРБ г-н Тодор Попов, кмет на община Пазарджик. Участие в церемонията взе и г-жа Алина Татаренко – представител на Центъра за експертиза на реформата в  местното самоуправление в Департамент „Демократични институции и управление“ към СЕ.