Антикорупция

Уважаеми граждани,

Вашите сигнали за нередности и корупция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да изпращате на адрес:

София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

на е-mail: inspektorat@mrrb.government.bg и anticorr@mrrb.government.bg,

на „зелен” телефон с номер 080011918

 

Регистър декларации по ЗПКОНПИ

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности съгласно чл. 6 от ЗПКОНПИ

Регистър на съставените АУАН

Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси

  • Прикачени файлове (3)
    Антикорупционен план 2018 2018-03-07 13:06:31
    Отчет за изпълнението на Антикорупционен 2018 (първо полугодие) 2018-12-17 14:41:38
    Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси 2018-12-11 10:21:23
Прикачени файлове (3)