Антикорупция

Уважаеми граждани,

Вашите сигнали за нередности и корупция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да изпращате на адрес:

София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

на е-mail: inspektorat@mrrb.government.bg и anticorr@mrrb.government.bg,

на „зелен” телефон с номер 080011918

 

Регистър декларации по ЗПК

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Регистър на съставените АУАН

Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси

  • Прикачени файлове (23)
    Вътрешни правила за дейността на Инспектората 2023-11-27 14:58:12
    Антикорупционен план 2019 г. 2019-02-04 15:30:05
    Шестмесечен отчет за изпълнение на антикорупционен план за 2019 г. 2019-08-14 14:52:35
    Годишен отчет за дейността на Инспектората през 2019 г. (резюме) 2020-02-04 09:34:46
    Годишен отчет за изпълнение на антикорупционен план за 2019 г. 2020-02-14 10:28:30
    Антикорупционен план 2020 г. 2020-02-04 09:34:39
    Шестмесечен отчет за изпълнение на Антикорупционен план за 2020 г. 2020-07-24 14:49:28
    Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционен план за 2020 г. 2021-01-15 09:44:32
    Годишен отчет за дейността на Инспектората през 2020 г. (резюме) 2021-02-15 11:10:32
    Антикорупционен план 2021 г. 2021-02-18 11:41:15
    Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията 2023-11-27 15:02:20
    Антикорупционен план – отчет първо шестмесечие 2021 г. 2021-07-27 11:37:39
    Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционен план за 2021 г. 2022-01-17 11:06:04
    Антикорупционен план 2022 г. 2022-01-31 16:29:21
    Годишен отчет за дейността на Инспектората през 2021 г. (резюме) 2022-02-04 14:46:34
    Антикорупционен план – отчет първо шестмесечие 2022 г. 2022-08-18 17:12:55
    Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционен план за 2022 г. 2023-01-16 15:57:15
    Антикорупционен план 2023 г. 2023-01-30 17:15:48
    Годишен отчет за дейността на Инспектората през 2022 г. (резюме) 2023-02-02 17:47:06
    Антикорупционен план – отчет първо шестмесечие 2023 г. 2023-08-09 12:02:53
    Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционен план за 2023 г. 2024-01-09 10:29:03
    Годишен отчет за дейността на Инспектората през 2023 г. (резюме) 2024-01-29 15:59:01
    Антикорупционен план 2024 г. 2024-01-30 14:26:01
Прикачени файлове (23)