Антикорупция

Уважаеми граждани,

Вашите сигнали за нередности и корупция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да изпращате на адрес:

София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

на е-mail: inspektorat@mrrb.government.bg и anticorr@mrrb.government.bg,

на „зелен” телефон с номер 080011918

 

Регистър декларации по ЗПКОНПИ

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на съставените АУАН

Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси

  • Прикачени файлове (5)
    Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси 2018-12-11 10:21:23
    Отчет за изпълнението на Антикорупционния план за 2018 г. 2019-02-04 15:30:12
    Резюме на Годишен отчет 2018 2019-02-26 16:05:41
    Антикорупционен план 2019 г. 2019-02-04 15:30:05
    Вътрешни правила за дейността на Инспектората 2019-04-23 10:11:01
Прикачени файлове (5)