Антикорупция

Уважаеми граждани,

Вашите сигнали за нередности и корупция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да изпращате на адрес:

София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

на е-mail: inspektorat@mrrb.government.bg и anticorr@mrrb.government.bg,

на „зелен” телефон с номер 080011918

 

Регистър декларации по ЗПКОНПИ

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на съставените АУАН

Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси

  • Прикачени файлове (12)
    Вътрешни правила за дейността на Инспектората 2021-01-21 10:50:21
    Антикорупционен план 2019 г. 2019-02-04 15:30:05
    Шестмесечен отчет за изпълнение на антикорупционен план за 2019 г. 2019-08-14 14:52:35
    Годишен отчет за дейността на Инспектората през 2019 г. (резюме) 2020-02-04 09:34:46
    Годишен отчет за изпълнение на антикорупционен план за 2019 г. 2020-02-14 10:28:30
    Антикорупционен план 2020 г. 2020-02-04 09:34:39
    Шестмесечен отчет за изпълнение на Антикорупционен план за 2020 г. 2020-07-24 14:49:28
    Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционен план за 2020 г. 2021-01-15 09:44:32
    Годишен отчет за дейността на Инспектората през 2020 г. (резюме) 2021-02-15 11:10:32
    Антикорупционен план 2021 г. 2021-02-18 11:41:15
    Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси 2021-03-10 13:48:00
    Антикорупционен план – отчет първо шестмесечие 2021 г. 2021-07-27 11:37:39
Прикачени файлове (12)