Бюджет

Проектобюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г. в програмен формат на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
29 септември 2022 | 15:04
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
13 септември 2022 | 09:21
Отчет за изпълнението на политиките и програмите на МРРБ към 30.06.2022 г.
05 септември 2022 | 11:06
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
10 август 2022 | 08:48
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2022 г.
29 юли 2022 | 09:29
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2021 г.
15 юли 2022 | 12:19
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
14 юли 2022 | 08:43
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
15 юни 2022 | 08:49
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
13 май 2022 | 09:32
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2022 г.
29 април 2022 | 13:14
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
12 април 2022 | 08:45
Бюджет на МРРБ за 2022 г.
25 март 2022 | 15:05