Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
13 ноември 2020 | 08:44
Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 и 2023 г. на МРРБ в програмен формат
30 октомври 2020 | 09:07
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2020 г.
28 октомври 2020 | 09:26
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
15 октомври 2020 | 08:47
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
14 септември 2020 | 09:27
Отчет на МРРБ в програмен формат към 30.06.2020 г.
27 август 2020 | 13:26
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
17 август 2020 | 08:56
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2020 г.
31 юли 2020 | 09:00
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
17 юли 2020 | 09:06
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2019 г.
19 юни 2020 | 09:34
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
15 юни 2020 | 10:00
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
14 май 2020 | 09:36