Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
14 февруари 2020 | 10:01
Бюджет на МРРБ за 2020 г.
13 януари 2020 | 15:15
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
09 януари 2020 | 10:27
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
13 декември 2019 | 09:26
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
14 ноември 2019 | 09:58
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2019 г.
01 ноември 2019 | 10:39
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
14 октомври 2019 | 13:23
Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022 г. на МРРБ в програмен формат
25 септември 2019 | 08:56
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
12 септември 2019 | 09:37
Програмен формат на бюджет на МРРБ към 30.06.2019 г.
26 август 2019 | 11:53
Oдитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2018 г.
22 август 2019 | 16:04
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
12 август 2019 | 09:33