Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
17 януари 2019 | 13:30
Бюджет на МРРБ за 2019 г.
10 януари 2019 | 14:26
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
14 декември 2018 | 08:52
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
15 ноември 2018 | 08:48
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2018 г.
29 октомври 2018 | 09:51
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
15 октомври 2018 | 16:50
Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2021 г. на МРРБ в програмен формат
03 октомври 2018 | 10:46
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МРРБ към 30.06.2018 г.
23 август 2018 | 11:29
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
13 август 2018 | 09:24
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2018 г.
27 юли 2018 | 10:05
Окончателен одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2017 г.
24 юли 2018 | 10:50
Месечни отчети на МРРБ за 2018 г.
11 юли 2018 | 11:15