Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
14 септември 2020 | 09:27
Отчет на МРРБ в програмен формат към 30.06.2020 г.
27 август 2020 | 13:26
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
17 август 2020 | 08:56
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2020 г.
31 юли 2020 | 09:00
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
17 юли 2020 | 09:06
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2019 г.
19 юни 2020 | 09:34
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
15 юни 2020 | 10:00
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
14 май 2020 | 09:36
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2020 г.
30 април 2020 | 08:57
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
10 април 2020 | 09:42
Програмен формат на бюджет на МРРБ към 31.12.2019 г.
20 март 2020 | 14:53
Месечни отчети на МРРБ за 2020 г.
13 март 2020 | 09:37