Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
15 юни 2022 | 08:49
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
13 май 2022 | 09:32
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2022 г.
29 април 2022 | 13:14
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
12 април 2022 | 08:45
Бюджет на МРРБ за 2022 г.
25 март 2022 | 15:05
Отчет за изпълнението на политиките и програмите на МРРБ към 31.12.2021 г.
21 март 2022 | 16:07
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
11 март 2022 | 08:45
Бюджет за 2022 г. и актуализирана прогноза за периода 2023-2024 г. в програмен формат на МРРБ
09 март 2022 | 15:43
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.12.2021 г.
23 февруари 2022 | 08:55
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
10 февруари 2022 | 08:54
Критерии за подбор и оценка на приоритетни инвестиционни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет, за системата на Mинистерство на регионалното развитие и благоустройството
09 февруари 2022 | 09:04
Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. на МРРБ в програмен формат
28 януари 2022 | 11:50