Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
12 септември 2019 | 09:37
Програмен формат на бюджет на МРРБ към 30.06.2019 г.
26 август 2019 | 11:53
Oдитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2018 г.
22 август 2019 | 16:04
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
12 август 2019 | 09:33
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2019 г.
26 юли 2019 | 11:36
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
11 юли 2019 | 09:49
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
11 юни 2019 | 14:42
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
17 май 2019 | 09:32
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2019 г.
25 април 2019 | 12:38
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
11 април 2019 | 10:34
Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството към 31.12.2018 г.
21 март 2019 | 11:31
Месечни отчети на МРРБ за 2019 г.
15 март 2019 | 16:04