Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
12 януари 2022 | 08:48
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
13 декември 2021 | 14:19
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
10 ноември 2021 | 11:00
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2021 г.
27 октомври 2021 | 15:21
Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. на МРРБ в програмен формат
27 октомври 2021 | 11:30
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
12 октомври 2021 | 10:50
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
17 септември 2021 | 08:53
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО КЪМ 30.06.2021 г.
27 август 2021 | 13:20
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
17 август 2021 | 09:41
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2021 г.
26 юли 2021 | 14:35
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
16 юли 2021 | 10:37
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
11 юни 2021 | 10:15