Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
17 септември 2021 | 08:53
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО КЪМ 30.06.2021 г.
27 август 2021 | 13:20
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
17 август 2021 | 09:41
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2021 г.
26 юли 2021 | 14:35
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
16 юли 2021 | 10:37
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
11 юни 2021 | 10:15
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2020 г.
28 май 2021 | 10:48
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
12 май 2021 | 11:45
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2021 г.
05 май 2021 | 11:40
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
14 април 2021 | 14:27
Отчет за изпълнението на политиките и програмите на МРРБ в програмен формат към 31.12.2020 г.
19 март 2021 | 13:27
Месечни отчети на МРРБ за 2021 г.
15 март 2021 | 10:22