Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
15 май 2023 | 08:59
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.03.2023 г.
27 април 2023 | 08:48
Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
13 април 2023 | 09:00
Бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. в програмен формат на МРРБ
03 април 2023 | 12:13
Отчет по политики и програми на МРРБ към 31.12.2022 г.
16 март 2023 | 11:46
Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
13 март 2023 | 08:52
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.12.2022 г.
24 февруари 2023 | 08:59
Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
10 февруари 2023 | 12:28
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
11 януари 2023 | 08:51
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
13 декември 2022 | 08:52
Отчет по политики и програми на МРРБ към 30.09.2022 г.
15 ноември 2022 | 10:22
Проектобюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г. в програмен формат на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
11 ноември 2022 | 13:35