Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
11 януари 2023 | 08:51
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
13 декември 2022 | 08:52
Отчет по политики и програми на МРРБ към 30.09.2022 г.
15 ноември 2022 | 10:22
Проектобюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г. в програмен формат на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
11 ноември 2022 | 13:35
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
11 ноември 2022 | 09:29
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2022 г.
28 октомври 2022 | 09:05
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
12 октомври 2022 | 08:49
Проектобюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г. в програмен формат на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
29 септември 2022 | 15:04
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
13 септември 2022 | 09:21
Отчет за изпълнението на политиките и програмите на МРРБ към 30.06.2022 г.
05 септември 2022 | 11:06
Месечни отчети на МРРБ за 2022 г.
10 август 2022 | 08:48
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2022 г.
29 юли 2022 | 09:29