Бюджет

Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
13 ноември 2023 | 08:49
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.09.2023 г.
27 октомври 2023 | 15:35
Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
11 октомври 2023 | 15:39
Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в програмен формат
27 септември 2023 | 08:54
Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
12 септември 2023 | 08:46
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МРРБ към 30.06.2023 г.
08 септември 2023 | 13:53
Бюджет на МРРБ за 2023 г.
21 август 2023 | 09:43
Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
11 август 2023 | 08:59
Тримесечни отчети на МРРБ към 30.06.2023 г.
27 юли 2023 | 09:46
Месечни отчети на МРРБ за 2023 г.
12 юли 2023 | 08:43
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на МРРБ за 2022 г.
11 юли 2023 | 14:56
Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в програмен формат
21 юни 2023 | 15:26