Проекти на документи

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г.
20 септември 2022 | 15:55
Становище от МОСВ, с което се съгласува проекта на Морския пространствен план на България
09 юни 2022 | 16:50
Приключване на процедурата по общественото обсъждане и публичните консултации на Морския пространствен план на Република България (МППРБ) и Доклада по Екологична оценка (ДЕО) към него (стартирала на 10.08.2021 г.)
15 ноември 2021 | 13:02
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 13:11
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 13:03
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:58
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:54
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:52
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:49
Проект на методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие
19 февруари 2016 | 10:47
Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони
17 ноември 2015 | 10:09

Страница 1 от 1