Проекти на документи

Окончателен вариант на Морски пространствен план на Република България
10 май 2023 | 12:05
Проект на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.
15 март 2023 | 11:54
Окончателно одобрение на обобщена справка за отразяване на бележките по Морския пространствен план на Република България, съгласуван със Становище № 1-1/2022 г. за екологична оценка от министъра на околната среда и водите
31 януари 2023 | 12:16
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г.
20 септември 2022 | 15:55
Становище от МОСВ, с което се съгласува проекта на Морския пространствен план на България
09 юни 2022 | 16:50
Приключване на процедурата по общественото обсъждане и публичните консултации на Морския пространствен план на Република България (МППРБ) и Доклада по Екологична оценка (ДЕО) към него (стартирала на 10.08.2021 г.)
15 ноември 2021 | 13:02
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 13:11
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 13:03
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:58
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:54
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:52
Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
18 октомври 2021 | 12:49

Страница 1 от 2