Новини

Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020
01 юни 2023 | 13:40
МРРБ проведе информационен ден по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
04 май 2023 | 10:00
Информационен ден по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
24 април 2023 | 10:14
Обявена е процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
10 април 2023 | 11:03
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
21 март 2023 | 11:55
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
01 февруари 2023 | 16:59
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25 януари 2023 | 17:37
Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“
23 май 2022 | 13:57
Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
01 март 2022 | 14:21
Ново ръководство на ГД СППРР
07 февруари 2022 | 15:00
Заместник-министър Нина Стоименова даде „символично начало“ на проекта за възстановяването на антична вила „Армира“, край Ивайловград
13 декември 2021 | 12:37
Заместник-министър Нина Стоименова проведе работна среща по проекта за превръщане на синагогата във Видин в „Културен център „Жул Паскин“
10 декември 2021 | 16:27