Търговски дружества

Компенсации на дружествата от отрасъл ВиК за месец май и месец юни 2022 г.
14 октомври 2022 | 09:32
Компенсации на дружествата от отрасъл ВиК за месец април на 2022 г.
12 май 2022 | 12:41
Компенсации на дружествата от отрасъл ВиК за първо тримесечие на 2022 г.
14 април 2022 | 15:28
Компенсации на дружествата от отрасъл ВиК за 2021 г.
04 февруари 2022 | 09:53
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2020 г.“
13 май 2020 | 14:58
„ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ“
07 април 2020 | 15:58
Покана за избор на банка за комплексно банково обслужване на „Проинвекс“ ЕООД, гр. София
24 март 2020 | 13:19
ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ
24 март 2020 | 11:18
Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД – гр. Шумен
09 март 2020 | 09:40
Повторна покана за избор на банка за комплексно банково обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
18 февруари 2020 | 11:20
Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - шумен“ ООД – гр. Шумен
13 февруари 2020 | 15:55
“Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2019 г.“
04 февруари 2020 | 10:29