ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество (NDICI)

Управляващ орган на програмата е Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния.

Програмата ще засили съществуващите връзки между участващите страни и ще изгради нови в областта на научните изследвания и иновациите и опазването на околната среда. Програмата финансира проекти с транснационално измерение.  

Повече информация може да намерите на уеб сайта на програмата.