ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027

Програма Интеррег „NEXT Черноморски басейн“ 2021-2027 е за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество (NDICI)

Управляващ орган на програмата е Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния.

Програмата за Черноморски басейн Interreg NEXT ще засили съществуващите връзки между участващите страни и ще изгради нови в областта на научните изследвания и иновациите и опазването на околната среда. Следователно програмата ще надгражда и задълбочава трансграничното сътрудничество в района на Черноморския басейн в транснационална конфигурация.