Документи

Доклад за резултатите от проверка по Заповед № РД-02-14-1095/17.12.2021 г.
22 декември 2021 | 14:01
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони
22 март 2021 | 13:22
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие
22 март 2021 | 13:19
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2020 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие
22 март 2021 | 13:14
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони
17 март 2020 | 14:45
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие
17 март 2020 | 14:42
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие
17 март 2020 | 14:39
Поставяне на знаци със специални предписания Д11 „Начало на населено място и селищно образувание“ и Д12 „Край на населеното място и селищното образувание“ на местата, съответстващи на границите на урбанизираните територии
27 май 2019 | 15:37
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие
20 март 2019 | 17:44
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие
20 март 2019 | 17:41
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони.
20 март 2019 | 17:37
Счетоводна политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
15 март 2019 | 10:18