Документи

Годишен доклад на „Геозащита Плевен” ЕООД за извършени през 2023 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони
23 април 2024 | 11:44
Годишен доклад на „Геозащита Перник” ЕООД за извършени през 2023 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони
23 април 2024 | 11:44
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – Варна за извършени през 2023 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони
23 април 2024 | 11:43
Ежегодни цели на МРРБ, АПИ, ДНСК И АГКК за 2024 г. и отчет за изпълнението на ежегодните цели за 2023 г.
07 март 2024 | 16:23
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен
02 юни 2023 | 12:56
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник
02 юни 2023 | 12:55
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – Варна
02 юни 2023 | 12:53
Решение № 711 от 30 септември 2022 година за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране
05 октомври 2022 | 15:44
Списък на обекти за линейна техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи и ВиК инфраструктура от компетентността на МРРБ
29 юли 2022 | 15:08
Доклад на вицепремиера Гроздан Караджов. Списък на предложени за финансиране обекти
11 юли 2022 | 11:06
Проект на Окончателен доклад на Междуведомствена работна група, назначена със Заповед № ЗМФ-91/0702.2022 г. и № РД-02-14-160/07.02.2022 г. на заместник министър-председател и министър на финансите на Република България – Асен Василев и заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България – Гроздан Караджов
Проект на Окончателен доклад на Междуведомствена работна група, назначена със Заповед № ЗМФ-91/0702.2022 г. и № РД-02-14-160/07.02.2022 г. на заместник министър-председател и министър на финансите на Република България – Асен Василев и заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България – Гроздан Караджов
15 юни 2022 | 13:43
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2021 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони
21 април 2022 | 14:01