Интервю на министър Аврамова за в. "Телеграф": 8000 км третокласни пътища плачат за ремонт

Интервю на министър Аврамова за в. "Телеграф": 8000 км третокласни пътища плачат за ремонт

24 октомври 2018 | 13:29

- Г-жо Аврамова, колко средства ще бъдат осигурени за зимното поддържане на пътищата за тази зима? Каква е готовността на АПИ да реагира на първите снеговалежи?

- Средствата, необходими за разплащане на извършените дейности по зимното поддържане на републиканските пътища, са планирани в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура за 2019 г. Очакваните разходи са около 60 млн. лв. Агенция „Пътна инфраструктура провежда необходимата организация, подготовката за новия сезон върви, защото ако следим прогнозите на метеоролозите, още от тази седмица се очаква застудяване. Сега е моментът да апелирам към шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за зимата. По традиция зимни гуми се слагат за Димитровден и се махат за Гергьовден и ако се спазват тези неписани правила, наложени от дългогодишния опит на хората, няма да има закъсали коли по пътищата, които да създават проблеми и задръствания, както беше миналата година. Затова не оставяйте тази работа за последния момент.

- Съобщихте, че МРРБ ще направи рентгенова снимка на пътната инфраструктура в страната. Какви са първоначалните резултати?

- Повишаването на пътната безопасност е наш топприоритет и през миналия месец направихме инвентаризация на републиканската мрежа. Сега на базата на обобщен доклад ще направим анализ и разчет за необходимите средства. Първоначалните ни анализи показват, че в отлично състояние е настилката на 12% от пътищата, добро е на 27%, задоволително - на 23%, незадоволително на около 13% и лошо на 25%. В най-лошо състояние, както казах, е третокласната пътна мрежа и близо 8000 км се нуждаят от ремонт. Необходимо е и обновяването на 112 пътни съоръжения, за които по първоначални оценки трябват 165 млн. лв. Много повече средства обаче ще е нужно да се инвестират в пътищата в лошо състояние, което ще стане поетапно след внедряването на тол системата. Вследствие на новата електронна система за пътно таксуване в близките години приходите на Агенция „Пътна инфраструктура “ ще се увеличат значително, което ще даде възможност да започне цялостна рехабилитация на пътищата в лошо и незадоволително състояние.

- Колко средства се отделят за поддържане и подмяна на пътните знаци, маркировката и съоръженията за пътна безопасност? Припомням, че в парламента обещахте до началото на зимата да се постави осова линия там, където тя липсва.

- От началото на годината досега са вложени близо 2,2 млн. лв. за възстановяване на пътни знаци по републиканските пътища. Още 2,6 млн. лв. ще бъдат инвестирани за осигуряване на безопасни условия за движение при зимната експлоатация на републиканската мрежа. До началото на зимния сезон ще бъде обновена хоризонталната маркировка по основните и най-натоварените направления. Това са автомагистралите, първокласните и второкласните пътища. Искам да подчертая, че мерките за пътна безопасност са съществен елемент от всеки инфраструктурен проект, независимо дали се осъществява със средства от оперативна програма „Региони в растеж“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, или по програмите за трансгранично сътрудничество . Стойността на тези мерки във всеки проект варира от 5 - 6 до 13%, или средно 8%. Така изчисленията показват, че от 2007 до 2020 г. са извършени или ще бъдат извършени инвестиции в размер на близо 662,4 млн. лв. за подобряване на пътната безопасност. Това са средства за подобряване на пътната настилка, за подмяна на ограничителни системи, които са амортизирани или не отговарят на съвременните изисквания, пътна маркировка, поставяне на знаци и други. - Каква е готовността ви от януари да минете към електронни винетки за леките автомобили? На какъв етап от въвеждането е тол системата и откога новата система за платено преминаване ще заработи?

- От 1 януари 2019 г. предстои като първи етап да въведем електронна винетка за леките автомобили, което ще бъде голямо удобство за хората. Е-винетката ще се купува лесно, няма да има нужда да се лепят стикери по стъклата на леките коли. Освен това цените ще останат без промяна. Нещо повече - въвеждаме уикенд винетка за тези, които рядко използват републиканската пътна мрежа. По отношение на хората с увреждания следва също да подчертаем, че техните преференции ще се запазят. Редът, по който досега те получаваха винетни стикери, ще остане същият. До 16 август следващата година трябва да стартираме и тол таксуването за тежкотоварните автомобили над 3,5 т. Във връзка с тези ключови етапи ще представяме своевременно необходимата информация на шофьорите, на собствениците на автомобили и превозвачите. На обществено обсъждане ще бъдат подложени и съответните нововъведения - тарифи, обхват на пътищата и специфични технически изисквания за тежкотоварните автомобили. По отношение на тарифите и обхвата на пътищата АПИ има сключен договор със Световната банка като консултант по проекта, която ще ни изготви варианти на тарифиране и обхват на системата. След като имаме тези варианти, ще минем през процедура по одобрение от страна на ЕК, което е гаранция за коректността и спазването на европейските правила.

- Проектът на наредба за ВиК услугите поставя изискване за постепенна замяна на индивидуалните апартаментни водомери с дистанционни. Защо е необходимо това?

- Проектът предвижда потребителите без индивидуални водомери или с водомери, които вследствие на повреда или друга причина стават негодни за ползване, да бъдат заменени с такива с дистанционно отчитане. Тенденцията в използването на т.нар. умни водомери в измерването на изразходваните водни количества от потребителите в новопостроени сгради е въведена с ВиК наредбата за сградни инсталации през 2005 г. Но този удобен начин следва да се прилага и в старите сгради, където достъпът до индивидуалните водомери е затруднен. Предложената промяна няма да стане с магическа пръчка. Тя е с период на действие в следващите десет години и цели модернизиране на водомерното стопанство. Светът, както всички виждаме, се електронизира и няма как ВиК услугите да останат извън новите технологии.

- На какъв етап е готвеният съвсем нов закон за ВиК услугите и докога ще бъде внесен в Министерския съвет и в парламента?

 - На портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ бяха публикувани за обсъждане законопроектът, както и механизъм за гарантиране на защитата на уязвимите потребители или ползватели. Всички постъпили предложения са разгледани, обсъдени и обобщени от членовете на работната група и към днешна дата е разработена концепция на закона. Законопроектът за водоснабдяването и канализацията обединява и осъвременява съществуващата нормативната уредба, така че регулацията във ВиК отрасъла да отговаря на условията в страната. Новите текстове на законопроекта уреждат политиката за развитие на отрасъл ВиК, обществените отношения и принципите на управление при предоставяне на ВиК услугите. Подробно са разписани правомощията на държавните органи за регулирането и контрола. Уредена е собствеността на системите и съоръженията, дейностите и отговорностите на собствениците на публичната инфраструктура и на ВиК операторите при управлението и развитието й. Ясно са регламентирани условията за устойчиво планиране на ВиК системите и свързаните с това изисквания при проектирането и изграждането им. Предвидени са отговорностите на собствениците на публична ВиК инфраструктура и на ВиК операторите при техническата експлоатация. Описани са условията за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги при социално поносима цена и условия за подобряване на управлението и ефективността на ВиК операторите, включително повишаване на капацитета им, пълно покритие на допустимите разходи за предоставяне на услугите и прилагане на принципа „замърсителят плаща“. В законопроекта е заложено създаване и поддържане на необходима информация за техническото състояние на инфраструктурата, включваща характерни параметри на елементите й.