Интервю на заместник-министър Деница Николова за Радио К2

Интервю на заместник-министър Деница Николова за Радио К2

28 юни 2018 | 19:00

Водещ: В този час на деня още един мой събеседник в ефира на „Радио К2” – Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Здравейте, госпожо Николова.

Деница Николова: Здравейте.

Водещ: Днес доста важен ден за община София, защото на церемония във Вашето министерство кметът на София Йорданка Фандъкова, Вие, министър Николай Нанков, подписвате договор за изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини в София, така че има с какво да се похвалите. Какъв е вашият коментар?

Деница Николова: Да, разбира се, днешният ден е много хубав и то от гледна точка на това, че наистина дадохме старта на една много важна инвестиция за София. Това е проектът, свързан с подобряване на материалната база в училища и в детски градини на територията на София. Самият проект е на обща стойност близо 64 милиона лева, като приносът на оперативната програма е около 58 милиона. В тази посока съм изключително радостна да кажа, че отново децата, които са основен приоритет за всички нас, са във фокуса и вниманието на тази инвестиция, защото чрез мерките ще можем да подобрим цялостно материалната база в 15 училища и 11 детски градини. В рамките на дейностите ще се подобри енергийната ефективност, оборудването, ще се осигури по-достъпна среда за хората в неравностойно положение. Ще дадем възможност да се промени облика на училищата, защото даваме възможност и за околните пространства също да бъдат реновирани. Това са основните дейности, но за мен е много радостно това, че наистина стигнахме дотук. Не беше лесен процеса на подготовката на един такъв мащабен проект.

Водещ: Защо, защо не беше лесен процесът?

Деница Николова: Ами защото в рамките на всеки един от обектите, казах Ви 26 на брой са общообразователните институции, които ние фокусираме, трябваше да се осъществят съответните обследвания за енергийна ефективност, трябваше да се определят точните мерки, които са необходими за подобряване на материалната база. Цялостната дейност по подготовката на проекта беше доста мащабна и  включваше голям екип от хора, включително директорите на училищата и детските градини. Това доведе до един дълъг процес на координация и съответно оформяне на цялото проектно предложение, за да можем да му дадем днес наистина един успешен старт. Може  би другата новина и радостен беше фактът, че и Главна дирекция „Градска и регионална политика” на ЕК присъстваше на сключване на договора и те също определиха важността на тази инвестиция. Важността на това да подобряваме достъпа до образование и на това да подобряваме качеството на услугата, защото всъщност това е инвестиция, която допринася не само за развитието на децата, но дава и един стимул, според мен, на учителите и преподавателите  да дават най-доброто от себе си за нашите деца.

Водещ: Понеже във всеки проект се търсят и грешките и трудностите, с които ще се сблъска, сега този проект е много голям и не знам дали още в началото знаете какви са проблемите,  понеже в София и училищата, детските градини са доста стари и имат нужда от доста големи ремонти. Смятате ли, че тези пари ще стигнат, за да се ремонтират достатъчно  добре и своевременно въпросните обекти?

Деница Николова: Да, със сигурност средствата са достатъчни, за да могат да бъдат включени всички необходими мерки за тези образователни институти. Всичко това като бюджет е базирано на анализи, на съответните обследвания на сградния фонд, необходимост от техническа модернизация. Взети са под внимание всички елементи, включително ще кажа, че имаме възможност да фокусираме в голяма част от училищата, да модернизираме и спортната база, което е много важно за добиването на спортна култура от децата.

Водещ: Общият размер на проекта е  63.6 милиона лева, от които над 58 милиона е стойността на безвъзмездната финансова помощ, предоставена по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година. Каква е тази програма, какво се предвижда в нея и къде ще бъде използвана?

Деница Николова: Цялостната програма за „Региони в растеж“ е насочена изцяло върху обновяване на нашите региони, от гледна точка на инфраструктура и разбира се, търсене на възможностите за създаване на икономически потенциал на регионално и на местно ниво. Цялата програма е с ресурс от над 3 милиарда лева и в рамките на периода до 2020 година ние всъщност ще постигнем ефекта обновяване не само на образователната инфраструктура в основни градове на страната, но също така и културна инфраструктура, спортна инфраструктура. Мерки, свързани с подобряване на градския транспорт и обновяване на подвижния състав и транспортните средства в градовете. Също така мерки, свързани със социалното включване – това е така наречената социална инфраструктура, изграждане на социални жилища за хората в неравностойно положение. Даваме възможност през програмата също така за инвестиции в така важния сектор туризъм за България, свързан с консервация на културно-историческо наследство. Бих казала, че комплексът от мерки, които фокусира тази програма на регионално и на местно ниво, наистина дава шанс за промяна и то най-вече в качеството на живот на хората и за това те да се чувстват по-добре в местата, в които живеят..

Водещ: Кои градове ще дадете като примери, освен София, където ще се разгърне тази програма?

Деница Николова: Тази програма обхваща общо 68 града на територията на страната. Разбира се, имаме и така наречените хоризонтални мерки, които обхващат цялата територия на страната, както са туристическите мерки и тези, които са свързани с консервацията на културно-историческото наследство, но специално по отношение на градовете, всички големи градове на страната, деветте са основните големи градове на страната – София, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново и Благоевград. И вече оттам нататък са различните нива. Мога да кажа – и в Северна, и в Южна България, балансиран подход на финансиране по отношение на градовете, защото наша цел като регионално министерство е да създадем възможността на центровете на растеж да дадат тласък на икономическото развитие на цялата територия на страната балансирано.

Водещ: На събитието бяха поканени, присъстваха ли Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Генералната дирекция „Регионална и селищна политика” на ЕК и Адриана Сукова, зам.-генерален директор на Генералната дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК? Високо ниво на представителство от европейските структури, бяха ли на събитието?

Деница Николова: Да, разбира се, бяха на събитието и както отбелязахте, наистина приемат този тип инвестиция като такава с висока приоритетна важност. Също така за постигане на целите в Европа, една от целите на територията на ЕС е да развием по-интелигентна Европа, което означава и влагане на ресурси в подобряване на образователната система, материално-техническата база и разбира се, развиване на нови и иновативни подходи за обучение.

Водещ: Госпожо Николова, тези програми вървят със съфинансиране от българска страна, осигурено ли е това съфинансиране, за да сме наясно успешно ли ще приключат?

Деница Николова: Програмата, още на етапа на нейното одобряване, е с бюджет, който е финансиран 85% от страна на ЕК и останалите 15% са съфинансиране от страна на националния бюджет. Още на етапа на одобряването на документа, съфинансирането е поето като държавен ангажимент на национално ниво, със съответните ресурси, които осигуряват цялостното изпълнение на програмата до края на 2020 година.

Водещ: Накрая на нашия разговор, няма как да не Ви попитам и за природните събития, които Ви съпровождат тези дни – много големи валежи, бури, наводнения. Каква е обстановката в нашата страна.

Деница Николова: Към настоящия момент се държи непрекъснато връзка с МВР от гледна точка на текущата обстановка. За момента знаем, че работи оперативен щаб в Смолян. Знаем и за конкретни по-сериозни проблеми, които се срещат в област Пловдив, на територията на община Съединение. Разбира се, ние имаме пълна мобилизация, нашите очаквания обикновено в такъв период са, че се активизират изключително много свлачищните процеси на територията на цялата страна и срутищата. И така, надяваме се, направили сме необходимата и вътрешна мобилизация в рамките на министерството и АПИ с оперативния щаб да се търси веднага и максимално бързо предприемане на действия, когато има нужда от такива.

Водещ: Да, да. Кадрова промяна във Вашето министерство, АПИ има нов шеф. Защо се наложи тази смяна?

Деница Николова: Мисля, че беше ясно отбелязано, че това е по желание на предходния изпълнителен директор на агенцията и в рамките на направената промяна, всъщност той остава като член на УС и съответно като нов изпълнителен директор е избран господин Глосов.

Водещ: Благодаря Ви за Вашия коментар и участието Ви в ефира на Радио К2. Пожелавам Ви хубава вечер.

Деница Николова: Благодаря Ви.