Извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране ще дискутира новото статистическо райониране на страната

Извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране ще дискутира новото

12 април 2018 | 13:43

До края на месец април ще се проведе извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране, на което заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще представи вариантите за ново статистическо райониране на страната и основните мотиви за промяна на районите от ниво NUTS. Точка по темата бе залегнала в дневния ред на заседанието на Съвета, което се провежда днес в хотел „Черно море“, но поради неблагоприятните метеорологични условия тази сутрин във Варна зам.-министър Николова бе възпрепятствана да участва в дискусия по темата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда серия от дискусии за новото статистическо райониране на ниво регионални съвети за развитие, обхващащи всички шест района, на които в момента е разделена страната. В дискусиите участват областните управители на съответните области, кметове на общини, представители на научните среди, бизнес организации, представители на регионални държавни институции и др.

Инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството цели широко обществено обсъждане на предложените от междуведомствена работна група 3 варианта за ново райониране на страната. Целта е да се чуят мнения, позиции и аргументи, за да се вземе най-консенсусното и работещо решение за визията на новия подход в регионалната политика.