Изявление на министър Николай Нанков

Изявление на министър Николай Нанков

18 април 2018 | 17:12
Прикачени файлове (1)

Изявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството, направено след заседанието на Министерския съвет на 18 април

 

Всеки един от нас по разпореждане на премиера – това е логично, в рамките на нормалното и държавническо мислене и култура, ще поиска срещи с президента на Република България. В рамките на нашата компетентност да отговорим на неговите притеснения, да осветлим политиките и темите, за които той говори, че има тъмнина и в които той лично е на тъмно. Беше цитиран и Гьоте, но Гьоте казва „там, където има много светлина, се появяват и много сенки“. Бъдете сигурни, че ние сме от светлата страна, не от тъмната, тъй като отдавна сме на сцената и мисля че, образно ще се изразя, вече дори и тунелите започнаха да стават светли.

Публичната лекция на президента в УНСС засегна две от темите в компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Едната от тях е санирането, другата –  пътното строителство.

Ще призова на среща с президента, ако той ни удостои с такава, разбира се, да бъде осветлен и ясно и категорично да бъде заявена позиция, както от колегите от БСП, критикувайки вече две и половина – три години програмата, така и от него, програмата трябва ли да я има, трябва ли да бъде спряна, да имаме ясна и категорична позиция, да или не, за или против програмата, за да разберем и ние каква е точната им позиция и да предприемем необходимите действия. Може би ще приемем част от аргументите и евентуално трябва да дебатираме за нейното бъдеще, но да знаем точно какви са. Критика с конкретни предложения или просто критика заради самата критика.

Появи се една нотка да противопоставим политиката по саниране, жилищната политика като глобална тема, на газификацията с публичен ресурс на частните домове. Една тема, лично според мен, доста опасна, тъй като бих призовал на подобна среща компетентният екип на президента Радев да бъде така добър да направи подобен сравнителен анализ между ползите – икономически, социални, екологични, фискални, включително и функционални, естетични от гледна точка на жизнена среда, между програмата за саниране и между газификацията на частните жилища с публичен ресурс. Поне това произлезе като съждение и като внушение от темата и от думите му.

На второ място темата с пътното строителство. Още вчера по мое разпореждане, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Атанасов изпрати до екипа на президента, до неговия началник на кабинета и до съветника му по регионална политика книгата „Пътищата в България“, в която доста на светло, официално издание, има информация за абсолютно всички възложени и изпълнени пътища, автомагистрални и скоростни участъци, със срокове на изпълнение, бюджети, изпълнители, за да бъде наистина осветлена тази тема.

Отделно от това си направих труда да извадя сравнителен анализ между цените, по които се възлагат автомагистралните отсечки в България и тези в съседни страни в цяла Европа. В България средната цена възложените и изпълнените понастоящем автомагистрални отсечки на километър е 3,1 млн. евро. В съседна Македония, например, говорим за 5,5 млн. евро. В съседна Сърбия – отново 5,5 млн. евро. В съседна Гърция – 6,8 млн. евро цена на километър. Румъния – 5 млн. евро цена на километър. България строи  автомагистрали по най-ниските цени в Европа.

Отделно от това си направих труда да сравня данни, които ще изнеса и на евентуалната среща пред президента, за отделните отсечки, които са построени и тяхната осреднена цена. Най-скъпата между другото, в пъти по-скъпа от останалите автомагистрални отсечки, е АМ „Люлин“. Помним кога беше възложена – 2006 г. беше подписан договора с „Мапа Ченгиз“ на стойност 8,1 млн. евро на линеен километър при средна 3 млн. евро за всички магистрали в България. Ако вземем за пример „Тракия“ – там имаме цена от 1,5 млн. евро на километър. Всички тези данни са публични. Информацията винаги е била предоставяна от колегите от АПИ, ще бъде предоставена на екипа на президента за наистина повече светлина. Бъдете сигурни, че ние не сме от тъмната страна, при нас всичко е публично и всичко е в реда на законосъобразните процедури, които провеждаме.

  • Прикачени файлове (1)
    Изявление на министър Николай Нанков (видео)
Прикачени файлове (1)