Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Международната банка за възстанов

15 май 2019 | 10:43

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие при изпълнението на политиката за регионално развитие в България и подготовката за програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г.

За целта през месец март 2019 г. правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.

Споразумението е подписано на 08.04.2019 г. То предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да подпомогне министерството да структурира отношенията между различните нива на управление и да укрепи капацитета на регионалните структури, както и да подкрепи министерството в подготовката за новия програмен период след 2020 г.

Резултатите от изпълнението на Споразумението ще допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.