Петя Аврамова

Министър на регионалното развитие и благоустройството Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Петя Аврамова            

Инженер, магистър от Технически университет – София

 

Професионален опит:

До 2009 г. се занимава с инженерна дейност.

Заместник- кмет по устройство на територията, общинска собственост, строителство и екология в Община Враца от 2009 – 2011 г.

Председател на Общински съвет – Враца в периода 2011 - 2013 г.

Народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание от 6 МИР – Враца.

Избрана за народен представител в 44-то Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и член на Комисията по енергетика.

Заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството от 20.09.2018 г.