Министър

Отговор на министър Аврамова на въпрос от н.п. Стефан Бурджев относно лошото състояние на третокласен път III-1307 в Плевенска област, община Искър
19 февруари 2021 | 14:44
Отговор на министър Аврамова на въпрос от Севим Али относно изготвяне на проект и съпътстващи процедури по обследване на терена за изграждане на обходен път на гр. Айтос, водещ към път III-208 Провадия – Дъскотна – Айтос
12 февруари 2021 | 12:40
Отговор на министър Аврамова на въпрос от Кристиян Вигенин относно ремонт и доизграждане на пътя от с. Струмяни до Граничен контролно-пропускателен пункт „Клепало“
05 февруари 2021 | 12:29
Отговор на въпрос от Лало Кирилов относно рехабилитация и реконструкция на републикански път II-37 Джурово – Етрополе – Златица (Златишки проход)
22 януари 2021 | 10:42
Отговор на въпрос от Милен Михов относно разпореждането с поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. и сгради, представляващ застроен парцел XXXVII с площ 11 200 кв.м., кв. 66 и пет броя сгради с обща застроена площ 1204 кв.м. по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.
15 януари 2021 | 15:00
Отговор на въпрос от Валентина Найденова относно стопанисване, поддържане, експлоатация и отстраняване на теч от водопровод в землището на с. Велчево, община Априлци, област Ловеч
15 януари 2021 | 14:58
Отговор на въпрос от Валентина Найденова относно осигуряване на питейна вода и вода за битови нужди на жителите на селата Градежница и Глогово, община Тетевен, област Ловеч
15 януари 2021 | 14:57
Отговор на въпрос от Александър Мацурев относно отовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград
15 януари 2021 | 14:55
Отговор на въпрос от Дора Янкова относно състоянието на пътната мрежа в община Смолян
15 януари 2021 | 14:51
Отговор на въпрос от Васил Антонов относно възможността за незабавен ремонт на републикански път III-305 Ясен – Крушовица – Садовец – Ъглен – Дерманци – Торос – Боаза
11 декември 2020 | 14:53
Отговор на питане от Павел Шопов относно резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система
11 декември 2020 | 14:35
Отговор на питане от Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев относно резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система
11 декември 2020 | 14:26