Министър

Отговор на въпрос от н.п. Бюрхан Абазов относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкцията и рехабилитацията на Републикански път III-2001, Писанец - Ветово - Глоджево - Кубрат, преминаващ през територията на общ. Ветово,
12 октомври 2018 | 14:13
Отговор на въпрос от н.п. Стефан Бурджев относно пътната маркировка на път ІІІ-3005, с. Ясен - с. Катунец, обл. Плевен и Ловеч
12 октомври 2018 | 14:11
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов и Иван Генов относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня, край с. Краводер, път I-1, Монтана-Враца
12 октомври 2018 | 14:07
Отговор на въпрос от н.п. Николай Иванов и Цветан Топчиев относно определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път I-1 (Е-79), "Мездра-Ботевград", лот 1 и 2
12 октомври 2018 | 14:02
Отговор на въпрос от н.п. Джевдет Чакъров относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."
12 октомври 2018 | 13:58
Отговор на въпрос от н.п. Джевдет Чакъров относно необходимостта от предприемане на спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / ІІІ-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здрав
12 октомври 2018 | 13:53
Отговор на въпрос от н.п. Георги Стоилов и Пенчо Милков относно състоянието на второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра
05 октомври 2018 | 15:08
Отговор на въпрос от н.п. Стефан Бурджев относно състоянието на пътната маркировка и пътните знаци в регион Плевен
05 октомври 2018 | 14:37
Отговор на министър Аврамова въпрос от н.п. Георги Гьоков относно прилагане на разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г.на министъра на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за присъединавяне на потребителите и за ползване на водос
05 октомври 2018 | 13:58
Отговор на въпрос от н.п. Манол Генов относно тежкото състояние на пътното платно след рехабилитацията на 20 км, отсечка от път III-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение, при км 0+189
05 септември 2018 | 15:42
Отговор на въпрос от н.п. Иван Иванов относно отчет на одитния комитет за 2017 г за „ВиК – Шумен“ АД
05 септември 2018 | 14:02
Отговор на въпрос от н.п. Дора Янкова относно Националната програма за енергийна ефективност
05 септември 2018 | 13:59