Министър Николай Нанков в предаването "Седмицата" на Дарик радио

Министър Николай Нанков в предаването "Седмицата" на Дарик радио

27 януари 2018 | 20:32

Водещ: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, в студиото на „Седмицата”. Здравейте.

Николай Нанков: Здравейте.

Водещ:  Какво отговаряте на БСП, че санирането на блоковете е един от основните примери за корупция в България, повод за вота на недоверие, тази седмица. Има цял голям абзац в 10-те страници мотиви на БСП, точно за санирането, като символ на корупцията?

Николай Нанков: Да, два бяха абзаците, да ги наречем, в мотивите, които касаят и нашия ресор и нашите секторни политики – пътната инфраструктура и санирането. Факт е, че в строителния процес, като цяло, недобрите, нездравите практики са били винаги обект на особен поглед, особен надзор, както от международни организации, неправителствения сектор, „Трансперънси интернешънъл”, така и от нас, като министерство, инспекторат и от други  правоохранителни органи. Но, факт е, че специално за програмата са саниране, мисля че техните аргументи, които еволюираха, между другото, в 3-годишното изпълнение, първоначално аргументите бяха изцяло против програмата, със спекулативни и манипулативни политически, може би, съображения: Вижте, уважаеми български граждани, те ще Ви вземат апартаментите, или пък: Те ще Ви вдигнат 10 пъти данъците, след ремонтите. Те се удавиха в течение на времето, тези спекулативни аргументи. Но пък започнаха с други.

Водещ: Дайте да Ви кажа друго. Фактът, че парите са многократно завишени, става ясен още в началото на програмата, през 2015-а, когато държавата е плащала над 300 лв. на кв. м, става дума за саниране. Правят сравнение, че по същото време, по европейската програма – „Енергийно обновяване на българските домове”, се санират жилищни блокове на цена 114, 16 лв. за кв. м, т. е., двойно по-евтино, пишат БСП, то даже повече от двойно.Е, как така по едната програма е 114 лв., а по другата е 300 лв.

Николай Нанков: Веднага обяснявам. Аз го обясних, между другото и в парламентарна зала, по време на вота недоверие и сме го обяснявали многократно, и това трябва да го разберат всички български граждани. Аз дадох и образен пример. Ще започна първо без образния пример. Ще обясня. Тези 300 лв. и повече, тъй като ние отворихме така цените, за да имаме съответно възможност, всички фирми, на база на пазарните, на реалните цени да се конкурират за пълния набор от мерки, от дейности, които ще извършват в тези сгради. Т. е., …

Водещ: Те не се ли конкурират и по европейската програма?

Николай Нанков: Веднага ще обясня. Пълният набор от мерки включва, освен поставянето на дограма, смяната на дограмата и монтирането на топлоизолация, подмяна на покривни конструкции, конструктивни укрепвания, ВЕИ-панели, за възобновяеми енергийни източници, соларните панели за топла вода, стълбищните клетки, асансьорните уредби в частите на енергийна ефективност, да се подменят…

Водещ: Вие казвате: 300 лв. е, защото се вършат два и половина пъти повече работи.

Николай Нанков: Дейности. Аз дадох образния пример. А по европейската програма, между другото, за тези 114 лв., които коментираме, на кв. м, които бяха максималните цени, не усреднени, между другото, по нея, имахме единствено и само подмяна на дограма, с енергоефективна и монтаж на топлоизолация.

Водещ:  Да, но БСП питат: А как тогава цените са с два пъти разлика, в един и същи квартал, вече по другата програма. И казват: В кв. „Еленово”, в Благоевград, в бл. 209, с 3 869 кв. м разгърната площ, за 722, почти, хил. лв. В съседния блок – 207, с 3 807 кв. м. разгърната площ, е 958 хиляди. Защо вторият, който 62 кв. м по-малко, струва с 250 хил. повече, да се санира?

Николай Нанков: И тук давам примера, който споменах, че за мен е образен, но е много показателен в случая. И двамата имаме…, закупили сме, собственици сме на лек автомобил, произведен една и съща година, една и съща марка. Аз давам примера с „Москвич”, не знам защо „Москвич” ми дойде в главата, но може би…

Водещ:Москвич” ли сте карал някога? Вие сте бил малък по времето на „Москвича”.

Николай Нанков: Не, не, малък съм… Дадох примера, двамата с Вас имаме по един „Москвич”, 75-а година. Аз решавам да си сменя гумите на „Москвича”. Вие решавате, освен да смените освен гумите на „Москвича”, да си смените предното стъкло, напукано е, радиатора, двивгателя, чистачките… Е, не може Вашият ремонт да струва колкото моя ремонт, само с гумите.

Водещ: Два съседни блока са решили да направят различни работи при санирането.

Николай Нанков: Не те, не самите блокове, а възложителите на обществените поръчки, тези които съответно отговарят, именно кметовете, за изпълнението на дейностите, на база и на факта, че в експлоатационния…

Водещ: Е, защо са прецакали, така да се каже, бл. 2102

Николай Нанков: Не казваме, че са прецакали и не трябва да даваме такива обобщения, според мен, поне, изводи и да абсолютизираме нещата. Тъй като в процес на експлоатация, след построяването на блока, на двата блока, по едно и също време, техният жизнен цикъл – 40-50 години, на експлоатация, в тях са настъпили ремонтни дейности. Близък, но не еднакъв, т. е.1 в някои блокове, собствениците, по своя инициатива, 90-те години, след 2000 г….

Водещ: Да не би в 210 някой роднина на кмета да е живял?

Николай Нанков: … след 2000 г., може и преди това, са закупували климатици, монтирали са, съответно поставяли са топлоизолация, подменяли са дограмата, в по-голяма степен и повече на брой апартаменти от другия блок.

Водещ: Това кметът го решава, така ли?

Николай Нанков: Това го решават общинските администрации, на база…, естествено че не субективно, на база на обследванията, които се възлагат по програмата, отново от тях, конструктивно и енергийно. Които доказват, какви мерки, както по укрепване на конструкцията, ако е необходимо, така и по енергийна ефективност, ще се предложат в конкретната сграда, която, пак казвам, тя е жив организъм, тя, в процес на експлоатация, е претърпявала своите, съответно и ремонтни дейности, индивидуални или по-масови. Но, енергийното обследване, целта ни в програмата, и ние сме залагали, разбира се, да се постигне минимално изискуемия клас „С”, енергиен клас „С”, с първоначалните, когато коментирахме, цени, без да сме въвели референтни стойности. А ние не въведохме референтни стойности, защото взехме почин от една програма, между другото правителството на Орешарски, ако се сещате, публичната инвестиционна програма „Устойчиво развитие на регионите и растеж”, където половин милиард лв., за няколко седмици бяха раздадени дори без методика, дори без методология, дори без критерии, на няколко общински администрации, в които се правеха спортни площадки, плувни басейни, в села с по 100-200 души. Там, дори в изпълнението на програмата не се коментираха референтни, усреднени, максимални и други цени. На база на пазарен принцип, само.

Водещ: В дебата, БСП изтъква и още един аргумент. Драгомир Стойнев простичко казва, тези блокове текат, като ги направите, текат.

Николай Нанков: Ето, отново спекулация.

Водещ:  И това, между другото, съвпада пък с Ваше обръщение към председателя на Сдружението на общините, че трябва по-ефективен контрол, че и Вие констатирате, че кметовете не гледат много как се е свършила работата. Т. е., и Вие се съгласявате, че сигурно текат?

Николай Нанков: Не, че няма проблем, но отново, как манипулираме и спекулираме с проблема. Проблемът не е при завършен блок, саниран блок да тече, а на етап строителство. Наистина, факт е, че на етап строителство имахме случай в Мездра, имахме случай в Бургас имахме случаи в още няколко български общини, в които на етап строителство, да не ги наричаме недобросъвестни строители, не искам да ги квалифицирам, но явно са такива, с неупражнен сериозен контрол и (…) строителния надзор, който отново се финансира от програмата, и е задължителен за всички общински администрации, възлагащи строителен надзор, а е контрол от общинските администрации, на съответните линейни графици, които строителят прилага и предлага за извършването на ремонтите, не са съобразени явно с атмосферните условия. Факт е, че няколко блока се наводниха. Но пък ние сме заложили такива перспективни санкционни механизми в проектодоговорите, които общинските администрации сключват с тези строители, че всички дейности по отремонтиране на тези дефекти, които са вследствие на тяхната недобросъвестност, на тези, да ги наречем протекли покриви и ред други дефекти, които са допуснати в тези няколко блока, които са около 4 процента, между другото, от всички блокове по програмата, за тях имаме сигнали и констатирани дефекти, се отстраняват за сметка на строителя. Не за сметка на общината, не за сметка на собствениците, не за сметка на държавния бюджет.

Водещ:  Втората група аргументи за вота на недоверие на БСП във Вашата сфера, сам казахте е пътното строителство. Там пише така: Това е една от сферите, изцяло подвластни на корупционни схеми. Всеки бизнесмен от бранша знае, че първо трябва да платиш, за да спечелиш поръчка. След това предоговарят параметрите в договора, обикновен с анекси, чрез които се завишава сумата или се удължават сроковете. Честа практика е и подписването на анекси за възлагането на допълнителни строителни дейности, които не са били включени в основния договор, тъй като не са заложени в първоначалния проект. И това се извършва без нов търг или конкурс. И се завишават разходите.

Николай Нанков: Наистина, съжалявах, че не стигна време, може би, колегите народни представители от „БСП –Лява България”, колегите отляво, да дебатираме по тази тема във вторник, когато бяха и дебатите по вота. Тъй като и трите обвинения, за които коментираме, които бяха част от мотивите, са практики, които бяха много присъщи, съжалявам че не взех един доклад от Сметната палата, който бях резюмирал, между другото, за дебата, 2007-2008, до юни месец 2009 г. Започваме, на първо място, с факта, че… по-скоро не фактът, лъжата, която беше заложена като мотив, че бизнесът знае и фирмите знаят, кой ще спечели дадената обществена поръчка. Нямаме, през 2017 г., говорим дори назад във времето – 2016-а, 2015-а, нямаме обществена поръчка за строителство или за проектиране в Агенция „Пътна инфраструктура”, особено за строителство, може да е на инженеринг, може да е на чисто строителство, без да има поне 7-8, обикновено над 12 кандидати. Кой нормален строител или участник в обществена поръчка би си позволил лукса да готви документи? Това са и разходи, това са и усилия, и времеви, и финансови, за да готви документи, при положение, че процедурата е нагласена?

Водещ: Може би надеждата умира последна, нали? По тази причина.

Николай Нанков: Моля Ви се, нека да бъдем сериозни, защото наистина аргументът е изключително несъстоятелен. Вторият аргумент, за анексирането. Често практика, не честа практика, а тенденция, 2007-2008-2009-а, споменах, носейки всички договори, 49 процента, 50 процента, половината от всички договори по това време, бяха наддоговаряни, анексирани, допълвани, между 40 и 50 процента от финансовия им ресурс, по един порочен, стар член, който всички, разбиращи от Закона за обществените поръчки знаеха, чл. 90 от ЗОП, наддоговаряни в този времеви период, тенденция. 2017 г., от 102 сключени договора от АПИ, нула договора.

Водещ:  Нула анексирани договора?

Николай Нанков: Нула наддоговорени, анексирани договора. Несъстоятелна, не настоятелна, говоря с факти… едно са хвърлени в публичното пространство напразни обвинения, друго са фактите и цифрите. Нула анексирани договора.

Водещ: Третото ниво на корумпиране, пише в мотивите, е при разплащане на извършените дейности. Традиционно, в България, парите за пътно строителство никога не са достатъчно. Плащанията на строителите винаги са били инструмент за корупция, тъй като има субективен фактор, да се избере, за кой обект плащането да се извърши и за кой да бъда отложено.

Николай Нанков: И, ако трябваше да цитирам отново доклада от Сметната палата за онзи минал период – 2007-2008-2009 г….

Водещ: Това е правителството на Сергей Станишев.

Николай Нанков: Ами тези практики, ако е корупция прекратяването на порочните практики от този период, тай като всички тези обвинения бяха налични в онзи период, а в момента аз говоря с факти. От 102 договора, нито един анексиран. Заложени, възложени дейности, разплатени, в рамките на календарната година, със съответно…

Водещ: Има ли закъснения при разплащанията за пътищата или като сте се разбрали със строителя, си му плащате като свърши работата?

Николай Нанков: Разбира се, че може да има закъснение, породено от няколко седмици, за обработване на документи, преподаване на сертификат за съответните дейности, когато сертификатът трябва да бъде проверен, включително и на място, защото това е по-добрият контрол. Т. е., това, което е сертифицирал, което е заложил строителят, като изпълнени дейности, мисля че е нормално да бъде проверено на място, дали именно тези дейности са извършени, именно тези материали са вложени, именно тези количества са изразходени. За да може да бъде платен на базата на реално извършените дейности. И тук говорим за седмица-две, до три. Т. е., и темата за субективизъм…

Водещ: А не е време, през което някой ходи, нещо да се уговаря със строителя, както намеква БСП?

Николай Нанков: Ама, моля Ви се. Не, БСП намеква, за практики, споменах, 2007-2008-2009 г., в които договори, без какъвто и да е финансов ресурс, от бюджета на агенцията, от централния бюджет, от европейски фондове или заемни, бяха сключвани, на база на което в 2018 г. още имаме съдебни процедури и дела по финансови отношения и договори, за което държавата и ние плащаме лихви и неустойки.

Водещ:  За да приключим с темата за вота на недоверие, да изясним и друг въпрос, който някак си беше свързан с него, от коалиционния Ви партньор „Атака”, част от Обединени патриоти – язовир „Бели Искър”, който трябва да се ремонтира. Областният управител на София Илиян Тодоров казва: Бюджетът ми е 1 милион лв. Имам точно 15 хил. лв. за капиталови разходи, как с тях да направя ремонт? Защо досега МРРБ, Вашето министерство, не е предприело никакви действия по този ремонт, на стена, която се нуждае спешно от реконструиране? Сега, последно, какво се разбрахте? Защото „Атака” все пак Ви подкрепи. Областната управа ще получи пари за този ремонт. А защо до сега не е направен този ремонт?

Николай Нанков: Няколко…, хайде да не ги наричам неверни съждения по темата, но откровени неистини. На първо място, фактът, че МРРБ 2 години, заедно със Столична община и с Областна администрация, предходно нейно ръководство, е направило не малко, т. е., нищо ненаправено по темата звучи наистина доста спекулативно. Тъй като, на първо място се възложи конструктивно обследване и техническа експертиза, от Техническия експертен съвет, за да се установи, дали стената е компрометирана, както се твърди в някои доклади на инициативен комитет, ръководен и председателстван от няколко професора, да ги наречем.

Водещ:  То, не можем да ги наречем, те са или професори, или не са професори.

Николай Нанков: Ганчо Хитов… Не знам доколко са специализирани в темата „Хидроенергийно строителство и язовирно такова”, но да не отклонявам конкретния отговор на въпроса. На първо място, Областна администрация, областни управители, никога и по никакъв начин не са отговаряли и не са извършвали ремонт на язовирни стени. МРРБ го е правило, без обаче…, тъй като законът е категоричен – МРРБ да е собственик на язовирната стена. Незаконосъобразен акт за държавна собственост от 2017 г., между другото, в който областният управител е актувал и имоти от Национален парк „Рила”, като изключителна държавна собственост и ги е прехвърлил за управление на МРРБ, това е все едно някой да дойде, недобросъвестен държавен служител или висш държавен чиновник, да Ви актува къщата като държавна собственост.

Водещ: Тук, в случая, не си ли е държавна собственост?

Николай Нанков: Държавна собственост, но законът е категоричен…

Водещ: Сега, тук спорите, дали трябва на областната управа да се актува или на МРРБ

Николай Нанков: С никой не спорим. Законът е категоричен. Ние сме дали дори 4 пъти указания, как трябва да бъде изготвен актът, както и с всички останали язовири, междувпрочем. Това беше основното настояване на Върховна административна прокуратура, ако трябва да бъда честен, е да има наистина еднотипен подход за язовирите, за комплексните язовири за питейно-битово водоснабдяване. За „Бели Искър” можем да говорим много, защото случаят е по-особен. Той, знаете, се експлоатира, поддържа и стопанисва от „Софийска вода”, тъй като е изграден и в момента се ползва за водоснабдяване, за питейно-битово водоснабдяване на София, имаме концесионер в София. Но в договора, концесионния, сключен 2001 г., основният ремонт не е вменен като задължение, а само поддръжката и текущите ремонти, на концесионера. Спорът не е, кой ще прави ремонта. Естествено, че МРРБ трябва да прави, по почина на язовир „Христо Смирненски”, до Габрово, по почина на язовир „Студена”, до Перник. Но собствеността, тя е регламентирана в правните норми. Нито МРРБ прехвърля собственост…

Водещ: И сега Вие ще направите ремонта. Той опасен ли е този язовир? Да не влизаме в такива подробности. Хората, които сега слушат, трябва ли да ги е страх, че ще ги залее, тук в София, нещо?

Николай Нанков: Това беше втората…, да не казвам…, отново да не квалифицирам като съждение и като теза, но вменяването на страхове и то неоправдани страхове в хората, мисля че е много по-сериозен, мога да нарека грях, от определена група хора, отколкото всички останали, свързани с непознаване на закона, с (…) на спазването на закона, административен тормоз, тъй като и такива реплики бях чул…

Водещ: Дайте ясно да кажем – опасен ли е този язовир, да застрашава София?

Николай Нанков: В конструктивната експертиза е посочено, че при земетресение от 9, по скалата на Рихтер, стената няма да издържи. Е, дали при 9, земетресение, по скалата на Рихтер, земетресение, което по нашите географски ширини, на територията на България не се е случвало над 1, 3 милион години, язовир „Бели Искър” ще ни е първата грижа?

Водещ: Но е хубаво да се ремонтира. Кой ще го ремонтира – Вашето министерство.

Николай Нанков: Хубаво е да се ремонтира. Ще се ремонтира, разбира се, след като се възложи и това в момента правим, но трябва да се подпише тристранен протокол, за който областният управител е бил канен многократно. Като собственик на язовира, съгласно закона, не, съгласно акта, който издава… Вие сте юрист и знаете, че актът не дава собственост, или той може да удостовери собствеността, но той не дава право на собственост. Право на собственост, в случая, е дадено, по закон, на държавата, през (…) на областния управител. Когато уточним нещата и когато г-н Сидеров пое ангажимент да съдейства максимално бързо, още в рамките на тази седмица, да подпишем тристранния протокол, между Столична община, областна администрация и МРРБ, относно собствеността и относно бъдещите ангажименти по ремонта на стената, да, ще проектираме да остойностим. Тъй като 80-те милиона лв., за които се коментираха, повярвайте ми, е една спекулативна, в пъти надвишена цифра. На база на индикативните стойности, които имаме, според различните варианти, между 20 и 40 милиона лв.

Водещ: И последно, министерството ще го прави.

Николай Нанков: Да.

Водещ: Е, добре, ама след всичко, което казахте, аз много не разбрах, защо трябва Вие да го правите, след като твърдите, че това си е на Областната управа?

Николай Нанков: Защото… Ами, Вие сам зададохте въпроса.

Водещ: Да се даде бюджетът на областната управа.

Николай Нанков: Нямаме бюджет… областният управител многократно е заявявал, че няма капацитет да извършва подобни ремонтни дейности, не само финансов, но и като експертен и като технически капацитет. А отделно, това е практиката, тъй като 9-те комплексни язовира за питейно-битово водоснабдяване, като част от политиката във ВиК-сектора се ръководят, методически, като политика, споменавам, от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това са аргументите.

Водещ: Като сме на темата на водата, да изясним, защо трябва да се прави нов закон за водоснабдяването и канализацията? Сега, имам Закон за водите, един път, втори път, има закон… с едно дълго заглавие…

Николай Нанков: За регулиране на цените….

Водещ: Регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги… Има куп наредби. Какво ще промените?

Николай Нанков: На първо място, структурираме в един общ специфичен норматив всички отношения, свързани с, наистина, един от най-чувствителните, най-чувствителният, може би, от икономическа и от обществена, и от социална гледна точка сектор – ВиК. Има сериозни дефицити, освен финансови, организационни, структурни, в сектора. Мислим, че със закона ще подобрим, както модела на управление, така и някои от неуредените понастоящем въпроси, като въпроса със социалната компонента. И тя не само като социална компонента в закона, която коментирахме, че е с дълго име, за регулиране на ВиК-услугите…

Водещ: Това, под този сложен израз „социална компонента”, имате предвид, че бедните в България, които се водят в регистъра на Агенция за социално подпомагане, ще получават без пари по 50 л вода на месец?

Николай Нанков: Ще поясня. Към момента имаме социална компонента в едно измерение – социална поносимост на водата. Т. е., едно домакинство в област, примерно Разград, не може да заплаща, цената не трябва и не може да бъде по-висока от съответно 2 процента от доходите на това домакинство, съгласно статистиката, която НСИ, на годишна база, публикува.

Водещ:  И това е таванът, който се слага  при определяне цената на водата?

Николай Нанков: Точно така Той не е препоръчителен, но той е таван, защото някои области почти са достигнали, като цена на услугата, този таван.

Водещ: Сега, някой внимателен слушател, ще каже: А-ха, затова те всъщност крият, че ще вдигнат драстично цената на водата, защото ще кажат – ние за бедните осигуряваме без пари да е водата, другите могат да си плащат скъпа.

Николай Нанков: Не, напротив

Водещ: То в това има и някаква логика. Някой, който живее в палат, в някой от кварталите в полите на Витоша, защо да не плаща действителната висока стойност на водата?

Николай Нанков: Особено тези, които коментираха, слушах и народни представители, консумация от домакинства по 120 кубика на месец. Което е невъзможно. Но, който иска да потребява повече, може да си позволи да потрубява колкото са му нуждите. Но фактът, че тези 50 л са гарантирани от Конвенцията на ООН за водата, като неотменимо човешко право, мисля че ни дават наистина основание…

Водещ: Това ще го дадете на бедните. А другите, които не се водят в Агенцията за социално подпомагане, но също не са цъфнали и вързали…

Николай Нанков: Те ще плащат нормалната цена..

Водещ: Какво значи „нормална цена”?

Николай Нанков: Тази, която Комисията за енергийно и водно регулиране определи, на база на пазарните принципи, на база на…Вижте, тя водата не може да нараства до безкрай. Първо, заради компонента, който споменах – социална поносимост, на второ място, КЕВР отчита…

Водещ: Ама този компонент остава или ще отпадне?

Николай Нанков: Остава, разбира се.

Водещ:  Защото аз не Ви разбрах, дали остава?

Николай Нанков: Остава.

Водещ:  Остават 2-та процента.

Николай Нанков: Т. е., надграждане, но с нова социална политика, да го наречем.

Водещ:  Още един бонус.

Николай Нанков: Още един бонус.

Водещ:  А не, че ще падне ограничението за ръст на цената на водата.

Николай Нанков: Но той е само една спирачка, само една, може би защита за потребителите, че цената няма и не трябва да расте до безкрай. Но в цената на водата, ако трябва да сме честни, трябва да не разглеждаме като, види ли една имагинерна сума, която всеки български потребител на ВиК, тук говорим за услуга, на ВиК-услугата, тъй като ВиК също си…

Водещ: Да ти докарат вода и по канализацията да изхвърлиш отпадните води.

Николай Нанков: Точно така. На база на съответния компонент. Тъй като цената също има компоненти. Една е цената за питейно-битово водоснабдяване. Тя се плаща само от тези, които имат. 99 процента от българското население имат, може да се гордеят, имат питейна вода.

Водещ: Това, впрочем, световни статистики, като се сравнява България, е супер. Огромната част от света, такъв процент от населението няма достъп до чиста вода.

Николай Нанков: Та дори и в някои европейски страни, да не цитирам. А вторият компонент е такса „отвеждане на отпадни води”, трети компонент е такса „пречистване на отпадните води”. Тук отново е спекулацията, изявявана с някакви страхове на хората, от политическите ни опоненти, че видите ли, когато говорим за новите цени на водата, жителите на село „Х”, което няма изградена пречиствателна станция или канализация, ще плащат за пречистването и отвеждането на отпадните води в града „У”. Няма такова нещо. Цената е по компоненти.

Водещ: Ама, в града „У” ще започнат ли да плащат повече?

Николай Нанков: Да, когато има пречиствателно съоръжение, ще почнат. Знаете, това са европейски технологични изисквания за привързване на населението към канализация в агломератите, да ги наречем, населените места над 2 000-еквивалент жители.

Водещ: Ще направите и подземен кадастър за цялата ВиК-мрежа в страната.

Николай Нанков:  Задължително.

Водещ:  А има ли всъщност в момента някъде…

Николай Нанков: Има.

Водещ:някой да е нарисувал, да е ясно, в градовете примерно, къде минава ВиК?

Николай Нанков: В пълнота, за съжаление – не. Но имаме добри пилотни инициативи. Пионери са Враца, ВиК-Враца, „Софийска вода”, ВиК-кадастър имаме в Ловешкото ВиК, във Варна, в Бургас. Но, пак казвам, частичен. В закона ще регламентираме, да го наречем задължение, защото всяко задължение трябва да бъде обвързано с необходимия инструментариум, финансов ресурс, за да бъде извършено. Но ще регламентираме задължението на държавата и на ВиК-операторите, да изградят този кадастър, тъй като и за инвестиции, и за поддържане, експлоатация на тази мрежа, тъй като ние коментираме, ще е много по-удачно. Ние коментираме цена, коментираме настина социалните и обществените страхове в сектора. Но трябва да си дадем ясна сметка, че четири пъти по-дълга и по-голяма е ВиК-мрежата от транспортната ни система, от републиканските ни пътища. Над 90 000 км водопроводи…

Водещ: Каква част от тях са нарисувани в проекти, да се знае, кое къде минава?

Николай Нанков: Под една двайсета, понастоящем, под една двайсета..

Водещ: Тази седмица, като сме на темата още за плановете, гледах във „Фейсбук”, да се радвате, че ще има 4 милиона лв. за изработване на общи устройствени планови на общините. Това за колко общини стига?

Николай Нанков: Аз не казвам, че трябва да се радваме. Това са обективни процеси, които са и нормативно регламентирани, до 2019-а, края, всички общини трябва да имат общи устройствени планове.

Водещ: А колко имат в момента?

Николай Нанков: 56. От 265 общини.

Водещ: А, не процента, а броя общини?

Николай Нанков: Броя.

Водещ: Това е една пета.

Николай Нанков: Една пета.

Водещ: Една пета. Е, това не мога да повярвам, че до 2019-а ще стане, с 4 милиона през тази година.

Николай Нанков: 119 са в отделни етапи на разработване на общите устройствени планове, финансирани и миналата и по-миналата година от бюджета на МРРБ, с 3-4 милиона тази и живот и здраве още около 5, 5 милиона, до 6 милиона, следващата година, трябва да покрием всички нужди на общините, относно недостига на финансов ресурс. Споменавам и следващата година около 6 милиона. 119 общини в момента разработват общи устройствени планове, финансирани отново през нашия бюджет…

Водещ:  56 имат, станаха, грубо, 180…

Николай Нанков: 180 да ги сложим.

Водещ: Така. И остават още 70-80, които нямат…

Николай Нанков: Около 85-86 общини, които тази година и следващата ще…

Водещ: Тези 4 милиона, на тях ще ги давате.

Николай Нанков: Плюс още 6 милиона, около 6 са нашите сметки, следващата, ще завършим процеса по финансиране.

Водещ: А това защо трябва да стане следващата? Това кой го иска? Защо да е следващата, а не по-следващата?

Николай Нанков: Нормативно регламентирано е в Закона за устройство на територията.

Водещ: Това не е, примерно, Брюксел да е казал: Ше Ви спрем парите, ако го нямате, това си е наш…

Николай Нанков: Не, не.

Водещ: …наш, Ваше вътрешно решение, на България.

Николай Нанков: Наш, вътрешен, но той е толкова обективно заложен… Веднъж удължавахме срока, беше 2017 г. срокът, между другото. Но, както се казва, аман от хаотично застрояване, хаотично устройствено развитие на нашите градове и общини. Някои от проблемите и със застрояването по Черноморското крайбрежие, в някои курортни центрове, именно поради липсата на общи устройствени планове, които да дадат визията за териториалното и пространственото развитие, застрояването, забраните за застрояване са факт понастоящем. Така че, общите устройствени планове не трябва да ги разглеждаме като едни чертежи, едни документи. Те дават устройствената защита, а и предвидимостта, планомерното развитие на нашите градове, а не хаотичното такова.

Водещ: Връщаме се на пътищата. Кога ще заработи ТОЛ-системата, тя ще е за камионите, след като преди две седмици беше подписан договорът за изграждането й? 19 месеца е официалният срок, т. е., това е от януари… 2018-а, 2019-а…

Николай Нанков: 2019-а, лятото, да го кажем.

Водещ:  До тогава не са 19. Т. е., по-бързо ще стане? На края на лятото?

Николай Нанков: До тогава са 19 месеца. Края на лятото, юли-август месец са 19 месеца.

Водещ: А има ли план и леките автомобили да ги вкарате, някъде напред във времето?

Николай Нанков: Не.

Водещ:  2025-а, 2030-а? И България да мине изцяло на ТОЛ?

Николай Нанков: Не. Леките автомобили…

Водещ:  Остават на винетка, твърдо?

Николай Нанков: …остават на електронни винетки, не твърдо, а задължително, с, наистина, отново с твърдото убеждение, с обещанието пред българските граждани, по никакъв начин, в никакви ситуации, електронните винетки да не се увеличават като цена.

Водещ:  Хартиените, когато ще бъдат сменени с електронни?

Николай Нанков: Убеден съм, че тази година ще е последната, в която ще лепим винетки по нашите предни стъкла. Което, между другото, освен от финансова гледна точка, тя не е толкова сериозна за държавния бюджет, разпространението, отпечатването, причинява и неудобство на българските шофьори. Зимата, обикновено това става февруари месец, след изтичането на срока на сегашните хартиени винетки, да махаш винетка и да поставяш нова, не е особено приятно. Електронната винетка ще се разпознава с автоматичните четци, които ще изградим по линия на ТОЛ-системата, по номера на автомобила.

Водещ: Същата система, която ще отчита на камионите, какви отсечки са минали, за да си платят, примерно напускайки границата, на границата ще става плащането…

Николай Нанков: Точно така.

Водещ: Същите тези камери ще хващат номерата на всички коли и ще се вижда, кой е платил, кой не е?

Николай Нанков: Абсолютно точно, за какъв период е платил своята винетка. Винетките ще могат да се закупуват, за облекчение на българските граждани, освен от бензиностанции, от т. нар. постерминали, от т. нар. устройства, от които ще се предплащат и маршрутните карти, т. е., маршрутът, тежките превозвачи, те ще бъдат сложени на 500 цента, по бензиностанции, по пътни възли в страната и могат и съответно електронно, по интернет, също да заплащат своите електронни винетки.

Водещ: И, който не е платил, кой ще го търси, да ходи да си плати глобата, винетката? Кой ще се занимава?

Николай Нанков: Контролните функции ще останат, както понастоящем в органите на КАТ „Пътна полиция” – МВР. Ще добавим контролни функции и на създаващото се към момента дори ново звено в Агенция „Пътна инфраструктура”. Ще вземем много скоро решение, за да бъде държавно предприятие или главна дирекция в Агенция „Пътна инфраструктура”, която ще оперира ТОЛ-системата и електронните винетки и ще има и контролни функции и механизми. Между другото в процедурата и поръчката…

Водещ: Кой ще гледа тези камери? Това предприятие или отделно?

Николай Нанков: Това предприятие. Само една, може би корекция, малка, тежкотоварните автомобили няма да заплащат само на границата, а ще могат да предплащат маршрути и в тези 500 центъра, които споменах, тези 500 постерминала.

Водещ: А, които не са предплатили, как ще става? Примерно, влизаш в една отсечка…

Николай Нанков: И на границата ще може, за транзитнопреминаващите ще може и на годишна база. Българските транспортни превозвачи, на месечна или на по-дълга база, ще могат на база на фактурирани, съответно изминати километри, от диспечерските центрове в новото предприятие към АПИ пускат ти, както се казва фиша, фактурата…

Водещ: А-ха, гледа се, колко е минал предната година и си предплаща.

Николай Нанков: Или предния месец. Можем да го направим на месечна база.

Водещ: А после, ще доплаща ли накрая, да му се измери точното?

Николай Нанков: Да.

Водещ:  Няма да има бонус, че си си предплатил и ако минеш повече, халал да ти е.

Николай Нанков: Живот и здраве, нещата ще ги надграждаме в процес на развитие. Може да има и бонус…

Водещ: А кога ще са ясни отсечките и таксите?

Николай Нанков: Ето, това е големият въпрос. Рамката е в тези 7 месеца, в които изпълнителят има задължение по подписания договор да проектира и да внедри ТОЛ-системата. Ние трябва да сме готови с избора, обхвата на пътищата, републиканските. Има няколко различни варианта. Ще минем през решение на Министерски съвет. Ще минем първо през обществена дискусия, които ще бъдат тези пътища. За мен, най-важно е и може би най-справедливо, като мое убеждение е, ТОЛ-системата да функционира за рехабилитираните, т. е., за пътните отсечки, които са в добро експлоатационно състояние, първоначално.

Водещ: Тя нали ще (…) за магистрали, за първокласни, второкласни и част от третокласните?

Николай Нанков: Пътища първи, втори, това е едната идея. Втората идея е, да обхванем част от третокласните репубпликански пътища. Но, нека да се замислим, аз го поставям за първи път във Вашето студио дори като въпрос, който ще подлежи на обществена дискусия…

Водещ: Т. е., за да ги обхванете, трябва да турите тези камери, което ще направи по-скъпо? И сега, дали да се слагат и на третокласните…

Николай Нанков: Ние камери ще сложим. Ние и в момента имаме камери, имаме 350 камери, които ще използваме, ние, казвам Агенция „Пътна инфраструктура”, които се използват основно за статистическите нужди на преброяване на трафика по републиканските пътища. Имаме камери на първи клас, на втори, на трети и на автомагистралите. Още толкова камери ще бъдат монтирани и поставени по договора с изпълнителя. ТОЛ-системата ще може да се надгражда и в бъдеще, с оглед на факта, че някои пътни отсечки ще бъдат новоизградени, като например пътни отсечки по бъдещи автомагистрали – и „Хемус”, и Видин-Ботевград, и Русе-Велико Търново. Така че, тя ще е динамична и като система.

Водещ:  И благодарение на ТОЛ-системата за камионите, очаквате да се съберат повече от три пъти повече пари, годишно, отколкото се събират в момента. Сега се събирали 300 млн. лв. от винетките, Вие очаквате да се отиде над милиард?

Николай Нанков: Над милиард. Даже не го наричам „очакване”. Това е наистина убеждение. Всички анализи на Световна банка….

Водещ: България е май от последните държави в Европа, която…

Николай Нанков: Ще останем почти 3 държави още нямат-

Водещ: …която е пуснала камионите да вървят с винетки. И всъщност всички, които карат леки коли плащат на камионите за поправка на пътищата и строителство на пътища.

Николай Нанков: 350 милиона, 2017-а, давам едно сравнение, 350 млн. лв. приходи от винетки. Между другото, най-много, без да бъдат повишавани, спрямо 2016-а. Тогава имахме 326 млн. лв. приходи от винетки. Т. е., показваме, че българинът пътува повече. Общо сме продали повече от 700 000 винетки, 2017-а, спрямо 2016-а. Но от тези 351 милиона, 103 са от тежкотоварните автомобили. 248 са от леките автомобили. Почти няма страна в света, не в Европа, в която пътният сектор да се издържа от собствениците на леки автомобили и водачите на леки автомобили. Точно обратната логика ще въведем, която е справедлива, този, който амортизира, който нарушава повече функционалните характеристики на републиканските пътища, да плаща повече. И ще използваме и географското положение. Тъй като в момента транзитнопреминаващите, които са около 50 процента от (…) платци…

Водещ: Как бяха казали…, златото на България е географското положение, че оттук ще минават камиони и ще плащат.

Николай Нанков: Нямаме толкова… не сме… Те и сега минават.

Водещ:  Без да плащат. Плащат, ама малко.

Николай Нанков: 50 милиона.

Водещ: А сега ще плащат 750.

Николай Нанков: Транзитнопреминаващите – не. Общо ще плащат 750, български и транзитнопреминаващи. Но 50 процента от транзитнопреминаващите, ако ги сметнем, ще са 350-360 милиона лв.

Водещ:  Вместо 50.

Николай Нанков: Вместо 50. Има разлика, нали?

Водещ: А транзитно са чужди.

Николай Нанков: Чужди.

Водещ:  Царските имоти. Възобновихте ли делата за двореца „Врана” и за „Царска Бистрица”?

Николай Нанков: Да. На различен етап са двете дела. Знаете, временно ги поискахме, с молба, временно, до 6 месеца законът позволява…

Водещ:  То, минаха ли тези 6 месеца? И без да са минали, сте поискал вече възобновяване?

Николай Нанков: Поискахме след доклада от работната група, в която не можаха да бъдат уредени извънсъдебно процесите. Поискахме, едното дело е на първа инстанция в СГС, това за „Вана”. За „Царска Бистрица” е на последна, на касационна инстанция. Възобновени са делата, повтарям. И очакваме да си ги доведем до успешен край.

Водещ: Не мислех да Ви питам по злобата на деня, този дебат за Истанбулската конвенция, обаче, докато четях, в началото, коментара си, се сетих, че Вие всъщност отговаряте за един от ключовите моменти, който може да успокои обществото и това е Законът за гражданската регистрация. Вие бихте ли предложил промени, които да забранят промяна на пола в гражданските регистри, извън биологични случаи, става дума за много редките случаи на хермафродити. В момента, всъщност в този закон липсва ясен регламент, което позволява през годините всякакви организации да подпомагат различни хора и вече има решение на Върховния касационен съд, които и без Истанбулска конвенция и дали го има или го няма това в нея, не е спор, да започва смяна на пола, без да се извършва хирургическа операция, без да се извършва хормонално лечение. И България, буквално на крачка от съдебно решение, заради празнотата в закона, някой просто да може да отиде и да каже: Ами, аз психически така се чувствам вече, от днес съм жена, нищо че съм роден мъж. Вие лично бихте ли инициирал такова успокояване на обществото, с категорична забрана за такъв тип промени, на база психически, социални усещания?

Николай Нанков: Да, изключая… с твърдото си убеждение – да. Изключая това , което споменахте, за хермафродитите, които са наистина редки случаи.

Водещ: Това е случай, който природата го е създала.

Николай Нанков: Но аз се учудвам, защо отново довеждаме и свеждаме дебата за Истанбулската конвенция до третия пол, смяна на пола и всичко останало. Истанбулската конвенция, ако погледнем малко по-философски върху нещата, касае чл. 3. Тъй като много от коментиращите…

Водещ: Ясно, един член за образованието.

Николай Нанков: Той не е толкова опасен. Коментаторите по темата за Истанбулската конвенция дори не са я прочитали, дори не са осъзнали смисъла на всичко, заложено в нея. Дори, когато гласувахме, колегите в Министерски съвет, аз подкрепих, между другото Истанбулската конвенция, с пълното си убеждение. И дебатът за смяна на пола, социални роли и т. н., който в момента върви в обществото, мисля че не е най-подходящият. Но аз малко образно се изразих, отново и общо, философски.

Водещ: Не, така или иначе, г-н министър, го има вече този дебат.

Николай Нанков: Логиката беше, дали в България, тъй като все пак сме и патриархално общество, това е социалният стереотип, жените да бъдат в кухнята, за да не бъдат извън кухнята, образно казано. И има и много патриархални общества, знаем…

Водещ: Да Ви ви кажа, България, за разлика от много европейски държави е доста напред, не точно в този вид, за кухнята. България е от първите държави, в които жените гласуват, уж мъжки професии, точно в България се изпълняват.

Николай Нанков: Факт. От какво се притесняваме тогава?

Водещ:  Значи, ключовият въпрос е, след като има хора, които се притесняват, Вие готов ли сте, сега успоредно, преди даже ратифицирането на Истанбулската конвенция, да внесете една ясна поправка в Закона за гражданските регистри, който казва: В регистрите, смяна на пола се извършва само по биологични причини, без никакво самоопределяне.

Николай Нанков: Ето, Вие ме провокирахте с днешното участие, да стартирам един дебат и по темата. Знаете, всяка макар и лека дори на пръв поглед стъпка вляво или вдясно по темата, виждаме до какъв и дебат поражда, и до какво разделение в обществото. Така че, ето инициирахте в момента с…

Водещ:  А Вие лично, смятате ли че човек трябва да си самоопределя пола?

Николай Нанков: Аз лично смятам, че една подобна поправка би била резонна и това е пропуск в нашия закон до момента, Законът за гражданската регистрация. Това е личното ми мнение, което, отново повтарям, няма нищо общо с Истанбулската конвенция, с нейните принципи, с нейната философия.

Водещ: И по втория спор. Бихте ли подкрепил в Училищния закон изрично да се впише, че училището възпитава децата, че бракът е само между мъж и жена, както си е по Конституция и че те са равни, както си го пише и в Конституцията, и в Истанбулската конвенция?

Николай Нанков: Да. Както го пише и в някои други закони и по настоящем са транспонирани част от притеснителните терминологични определения с този превод в момента…

Водещ: Понеже хората, г-н министър, се притесняват, да не би децата да почнели да ги учат, че е хубаво да си хомосексуалист. Да запишем, че в България децата учат, че бракът е между мъж и жена, т. е., учат Конституцията си. За да няма никакви съмнения.

Николай Нанков: Ама, ние това сме го твърдели винаги, аз, в лично качество, съм го твърдял многократно. И защо отново пораждаме този дебат…

Водещ: Това е начинът да приключим другия.

Николай Нанков: …и отваряме тази, може би дискусия, на базата на дебата за Истанбулската конвенция? Тъй като Истанбулската конвенция, хубаво че разбуни духовете, но по никакъв начин не урежда тези  отношения, които в момента коментираме.

Водещ: Е, да де, ама вижте, всички вероизповедания в България твърдят, че е обратното. Значи, за да се изчисти, че имате задни мисли Вие, че искате да прокарате, каквото и да е друго, през Истанбулската конвенция, начинът да се отреже това е промяна в два закона. Стои въпросът, дали да не се запише ясно в Конституцията, защото и международните договори не може да й противоречат, да се запише ясно, че в България пол, това е мъж и жена, както пише примерно в римския статут за Международния наказателен съд.

Николай Нанков: Абсолютно Ви потвърдих. За трети път казвам, че съм абсолютно „за”. И в лично качество дори не изпитвам… как да кажа, и мисъл за нещо в противната посока. Но, бих бил… да не навлизам в темата. Споменах за социалните роли, че те са вече транспонпирани в нашето законодателство. Тогава, защо не се повдигна този точно дебат, който в момента отново леко спекулативно измества темата от философията и от целите на Истанбулската конвенция? 2016 г., с гласовете на (…) народни представители беше вменена в нашата нормативна база част от терминологията, която в момента много и неправителствени организации, и политици, Светият Синод има своята позиция, която ние уважаваме, критикуват.

Водещ: Значи, стана ясно, че Вие лично бихте внесъл промени в Закона за гражданската регистрация, които да пресекат всякаква възможност за самоопределяне на пола?

Николай Нанков: Никога министерството и аз лично не съм внасял каквито и да е промени, без да ги подложим на дебати, на обществено обсъждане, каквото ще направим случая. За което – благодаря, че инициирахте подобна, наистина дискусия и по тази тема. Да, министерството, принципал на тази политика, специално за гражданската регистрация, ще инициира подобно нещо и подобна промяна, да видим как ще бъде приета от обществото.

Водещ: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, в „Седмицата” на Дарик радио.

Дарик радио, „Седмицата”