Министър Петя Аврамова в интервю за сутрешния блок на БТВ

Министър Петя Аврамова в интервю за сутрешния блок на БТВ

26 октомври 2018 | 11:29

Водещ: „Тази сутрин“ продължава заедно с Петя Аврамова, която е новият министър на регионалното развитие и благоустройството. Добро утро. 

Петя Аврамова: Добро утро на вас и на зрителите на БТВ.
Водещ: Как сте вече в кожата на министър?
Петя Аврамова: В началото винаги има период, в който трябва да се запознаеш с цялата дейност на министерството. Позволете ми да честитя празника на строителите в България – днес е Димитровден. Бих искала с това да започна, да им пожелая много здраве, много успехи. Както и на именниците, разбира се.
Водещ: За строителите ще говорим по-късно и контрола върху строителството, включително на пътищата, на мостове, и за това дали ще има забавяне, кои са приоритетите. Но кажете ни сега бившият вече министър Николай Нанков върна ли се в Регионалното министерство?
Петя Аврамова:
Да, бившият вече министър Николай Нанков е зам.-министър в Министерството регионалното развитие и благоустройството.
Водещ: Значи е в друг кабинет вече, така ли?
Петя Аврамова: Да, в друг кабинет, но на работа, която не му чужда. Напротив, той е човек с натрупан опит и компетенции, които аз смятам, че трябва да бъдат използвани в интересна работа.
Водещ: В какъв ресор ще работи той?
Петя Аврамова: Ресорът е Благоустройство, геозащита, ВиК.
Водещ: А вие допитвате ли се до него?
Петя Аврамова: Разбира се, аз работя с целия екип на министерството, с тримата зам.-министри в различните ресори. Министерството на регионалното развитие и благоустройство има добър и компетентен екип.
Водещ: Когато разбрахме, че той се връща в министерството, много от коментарите бяха дали това е реално поемане на отговорност, тъй като той си тръгна след трагичния инцидент край Своге. Смятате ли, че от министър заради един такъв инцидент когато подадеш оставка, ставаш зам.-министър?
Петя Аврамова:
Вижте, личната вина е нещо различно от поемането на политическа отговорност. Аз съм прагматичен човек и смятам, че на мястото трябва да се намери подходящият човек. Смятам, че той е подходящият човек на мястото, на което е в момента.
Водещ: Да не е той министърът в сянка? Той е човекът, който чрез вас ще осъществява идеите си сега?
Петя Аврамова:
Аз приемам всякакви идеи от целия екип на министерството, не само от зам.-министрите, но решенията ги взимат като министър аз.
Водещ: Добре, не дай си Боже, става някакъв инцидент и вие сте министър – сега трябва да подадете оставка. Ще станете ли и вие зам.-министър?
Петя Аврамова:
Това е решение, което ще го взимат други хора, ако не дай си Боже, се случи нещо. Дано никога повече не се случват такива инциденти. Така че други хора ще вземат тези решения. Аз съм готова да нося своята политическа и морална отговорност.
Водещ: Да, но въпросът е тук основният в поемането на отговорност и дали като ставаш зам.-министър е поемане на отговорност сега или не?
Петя Аврамова:
Все пак не е министър.
Водещ: Ами не е министър, но пък е зам.-министър в същото министерство. Какво се случва със Своге почти 2 месеца по-късно? Ясно ли е кой е отговарял за мантинелата? Там имаше прехвърляне на отговорност между Пътната агенция и общината. Има ли резултати от асфалта?
Петя Аврамова:
Фирмата, която е изградила пътя, вече преасфалтира този участък, който беше проблемен. Текат процесуално-следствени действия, изчакваме Национална следствена служба да даде отговор на този въпрос кой има ангажимент. По закон ангажимента за тротоари, зелени площи, ограждения е на общината. Нека да изчакаме резултатите от следствието, и този, който има ангажимент да изгради съоръжение, ще го направи – или общината, или Агенция „Пътна инфраструктура“.
Водещ: Проби бяха взети от асфалта – готови ли са те? Кога ще имаме окончателната оценка за това дали пътят и тези хора, които не са си свършили работата, носят отговорност за трагедията?
Петя Аврамова:
В момента тече одитна проверка на целия път. Все още не е готов окончателният одитен доклад. Когато той стане готов, ще го оповестим на всички.
Водещ: Само шофьорът ли накрая ще отнесе всичките наказания или ще има наказания и от страна на министерството, хората, които са подписали, че този път е приет без забележка, фирмата, която е изпълнила проекта, но след това не се е съобразила с писмата, изпратени от Регионалното министерство?
Петя Аврамова:
В строителния процес съучастници са възложител, и проектант, и строителен надзор, и накрая строителят. Така че в този случай нека да изчакаме компетентните органи да направят своите проверки и да видим кой по цялата верига на инвестиционния процес носи вина и каква.
Водещ: Не, то като е изтекла и гаранцията, кога изтича окончателно гаранцията на този път?
Петя Аврамова:
Гаранцията на този път изтича в края на тази година, така че нека да изчакаме компетентните органи. Аз не искам да правя предварителни заключения.
Водещ: След трагедията вие успяхте ли да говорите с фирмата? Вие, вече като нов министър, успяхте ли да говорите с фирмата, която е правила този пътен участък защо не се е съобразила с писмата, които идват от страна на министерството?
Петя Аврамова:
Вече много беше изговорено по темата колко писма са изпращани от Агенция „Пътна инфраструктура“, какви са били реакциите на фирмата – нека да изчакаме. Аз смятам, че ще има решение, което ще намери виновните и те ще понесат своето наказание, защото трагедията беше голяма.
Водещ: А от страна на строителите, и от ваша страна реално искате с промени в ресорна наредба да се обмисли отнемането на лиценза на строителния надзор, което да става при две, а не както досега при три нарушения от страна на фирмата – говорим включително и за строителство на пътища, така ли?
Петя Аврамова:
Говорим за строителство въобще. Строителният надзор е една част от тази верига на възложител-проектант-строител и строителен надзор.
Водещ: Не три, а вече при две нарушения може да се случи така, че фирмата да бъде премахната, така ли?
Петя Аврамова:
Да не забравяме, че строителният надзор получава средства, които са и обществени, от общини, от държава и от частния сектор, за да изпълнява своя ангажимент по контрол на строителния процес от проектирането до изпълнението. Това, което в момента обмисляме и има работна група, която изготвя предложение – вие току-що казахте едно от тях, това е да бъде отнеман лиценза при две нарушения, а не при три в рамките на 2 години. Другото, което се обмисля е – глобата в момента, която може да бъде наложена и санкцията за нарушение на фирмите за строителен надзор в тяхната дейност е от 30 до 150 хил. лева. Минималната глоба – 30 хил. лева създава проблем, защото има случаи, в които за по-малко нарушение е несъизмерима глобата, и тези наказателни постановления падат в съдебна фаза. Така че обмисляме намаляване на ниската граница, тоест, 30 хиляди, да направим една граница по-широка, в която да можем да налагаме и по-малки наказания, съизмерими с нарушенията.
Водещ: Добре, това са обаче, ако има нарушения, ако те бъдат констатирани, нали така?
Петя Аврамова:
Не искам да бъда разбирана погрешно. Фирмите, които са добронамерени, които изпълняват съвсем добронамерено и съвестно своите дейности, няма от какво да се притесняват. Това са санкции – ние искаме да извадим тези, които са недобросъвестни, за да не петнят името на целия бранш.
Водещ: Добре, „Джи Пи Груп“ добросъвестна или недобросъвестна фирма ли е? Защото тя беше извадена заради решение на Бойко Борисов, и заради това, че има съмнения, тъй като тя работи с европейско и държавно финансиране, и има в момента проверка от ОЛАФ. И заради това нещо тя е изкарана оттам. Тя заради нарушения или просто заради съмнения е изкарана от строителния бизнес и от ключови обекти?
Петя Аврамова:
Съмненията, които има около фирмата „Джи Пи Груп“ тепърва ще бъдат разследвани, както казахте вие, от ОЛАФ. В момента тече процедура, която не е завършена за строителството на тунел Железница, като имаме обжалване, което мина през Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Там е отхвърлена жалбата, но очакваме да видим дали ще има обжалване във Върховния административен съд (ВАС). Ако ВАС потвърди решението на КЗК, тогава би трябвало да предложим на „Джи Пи Груп“ да подпише договор. Тогава „Джи Пи Груп“ трябва да депозира своя отказ от подписване на договор, и ако го направи, по процедура трябва да предложим на втория в класирането да подпише.
Водещ: В момента от колко проекта е отстранена „Джи Пи Груп“, такива с европейско и с държавно финансиране?
Петя Аврамова:
Очакваме отказа от „Джи Пи Груп“, както те го обявиха от строителството на тунел Железница. По искане на ДАНС сме направили проверка на проекти, които се изпълняват по Оперативна програма „Региона в растеж“ – 10 са договорите, които има сключени с „Джи Пи Груп“. По два от тях тече проверка на място от управляващия орган. Те са в две общини. В София това, което излезе в публичното пространство – нямаме проверка на място, защото Столична община не е депозирала искане за възстановяване на средства.
Водещ: 10 договора – на каква сума са тези договори? На каква стойност?
Петя Аврамова:
Не мога да кажа точната стойност. Те са договори с бенефициенти общини.
Водещ: Добре, обаче ето, казвате при нарушения, при 2 нарушения ще се отнема лиценз. Тук говорим за съмнения, нали така? Ако го нямаше този скандал, ако той не се беше случвал, ако не беше излязло това разследване, свързано с горене на документи и от страна на „Биволъ“, „Джи Пи Груп“ щеше ли да бъде пипната?
Петя Аврамова:
Аз смятам, че има други компетентни органи. Министерството на регионалното развитие, благоустройството не може да взема отношение по този въпрос. Тези теми се разследват от други органи. Ако се докаже, че „Джи Пи Груп“ има съответните нарушения или тези съмнения се потвърдят, това вече ще е решение на съвсем друг вид институции.
Водещ: Защото всичко много кардинално става. Ето, от утре с решение на премиера тази фирма излиза от над 10 поръчки, включително и тази за тунела Железница, който пък е също ключов проект.
Петя Аврамова:
Логично е желанието на премиера да не се петни името на България, и усвояването на европейски средства да не бъде петнено с такъв вид новини, с такъв вид съмнения.
Водещ: Заради изтеглянето на фирмата, което казахте тепърва ще се случи по процедура, и преминаването към втората фирма, която е кандидатствала, и която е класирана на второ място, ще се забави ли строителството на тунела на Железница?
Петя Аврамова: Не, не очаквам да се забави строителството.
Водещ: Кога очаквате да бъде готова магистрала „Струма“, при условие, че имаше немалко протести, свързани и с разкопките, които текат по нейното трасе, в случая Скаптопара?
Петя Аврамова:
Очаквам 2023 година, както е по план, да приключим със строежа на АМ „Струма“. В момента се строи Лот 3.1, който е готов на 30%, вървят в срок дейностите. Това е от Благоевград до Крупник, където бяха всъщност археологическите разкопки. АПИ възлага проектиране за консервация на намерените, ще изместим тези, които е предписал експертния съвет. Да кажа за 3.3 – това е от Кресна до Сандански, че оказваме 5 месеца предсрочно да приключи тази отсечка. В момента текат последни строителни дейности. Очаквам до края на годината, за Коледа, тази отсечка да бъде пусната в действие предсрочно с 5 месеца.
Водещ: След трагедията край Своге започна проверка в цялата страна, която е свързана с безопасността на пътищата. Към това обаче можем да прикрепим и гаранцията и гаранционните срокове. Вие искате удължаване на гаранцията от страна на фирмите – те да отговарят по-дълго време за пътищата. Колко средно е гаранцията за един пътен участък в този момент?
Петя Аврамова:
Различни са гаранциите за магистрали, за първокласни, второкласни пътища. Ние подготвяме промяна в нормативната уредба, която да завиши тези гаранционни…
Водещ: Те са пак някъде в границите на година или 2 години.
Петя Аврамова: Не, 5 години, ще предложим за магистрали да бъде 7 години.
Водещ: Пет години сега за магистрали, искате да е 7 години.
Петя Аврамова:
Да.
Водещ: Възможно ли е да е повече? Защото те електроуредите в къщи са ни с по-дълга гаранция, отколкото пътищата, които се строят в България.
Петя Аврамова:
Това е експертно мнение, защото всеки един строеж и всяка една настилка има своите експлоатационни качества във времето, така че 7 години е експертно предложение.
Водещ: Тол системата влиза от следващата година. Смятате ли, че ще бъде ефективна? Един ТИР, който идва от Турция, може ли да влезе в България и да излезе без да си плати?
Петя Аврамова:
Не, тол системата е една високотехнологична система, която изисква много работа за нейното въвеждане. Всеки тежкотоварен автомобил, който влезе през границата на България, ще бъде следен както от камери, които ще разпознават неговия номер, габарита, и ще го регистрират в системата. Освен това ще имаме 105 поста, които ще бъдат с автомобили, и ще получават информация от системата за нередовни.
Водещ: Ако този камион не си плати таксата, той ще бъде гонен, преследван от автомобил, докато не се плати, така ли да разбираме?
Петя Аврамова: Този камион трябва да си плати още с влизането. Ще имат предплатена такса. Ако той бъде засечен по пътищата на републиканската пътна мрежа, ще бъде спрян, може да бъде санкциониран, може да заплати на място тази такса. На излизане от държавата този автомобил ще плати на изхода на митницата.
Водещ: Това е със сигурност – той ще бъде спрян, ако е бил нередовен, и ще плати. На кого плаща там? Пак ли на ваши хора или пък на „Гранична полиция“? как ще се случи, това регулирано ли е?
Петя Аврамова:
Водим разговори с Агенция „Митници“, уточняваме този момент как точно ще бъде заплащано. В процес сме на изработка на цялата система. Ангажирани са много хора, и Световната банка, и институции, които имат връзка с въвеждането на тази тол система.
Водещ: Защото казахте, че това е една модерна система, но в крайна сметка да не се окаже неефективна? Ако ти си решил да не си платиш и да минеш по тънката линия, особено когато говорим за международен транспорт, кой може да те спре?
Петя Аврамова:
Няма как да не си платиш винетката за леките автомобили или за тол таксата за тежкотоварни автомобили. Системата така е разработена, че на вход на граница през цялото трасе, което ще измине тежкотоварния автомобил до изхода имаме начини да вземем тази такса.
Водещ: Не се ли образува една прекалено голяма мегаструктура, свързана с тол системата – над 900 служители ще има тя?
Петя Аврамова:
От тези 900 служители, над 600 са мобилните групи, които ще бъдат във всички райони на България, във всичките 28 области. Ще имаме и кол център, ще имаме и IT специалисти, които ще работят със системата.
Водещ: Ето 680 души тол полиция. Значи, тя ще има същите функции на полицията, ще може да спира автомобили, така ли?
Петя Аврамова:
Ще може да спира автомобили, и тези мобилни групи ще отговарят за тол системата.
Водещ: И добре, спираме автомобила, и човекът казва: „Аз нямам пари сега да си платя, нямам карта“, дори и да има пост терминал?
Петя Аврамова: По същия начин, по който вие получавате в момента за нарушение на пътя електронен фиш и глоба, по същия начин и този автомобил, собственикът му ще получи електронен фиш и трябва да заплати глобата си.
Водещ: Глобите ще бъдат ли в същия размер или остават както и досега, ако нямаш винетка?
Петя Аврамова:
Това, което обмисля работната група, това, което се разговаря в момента Световната банка, е, глобите за липса на винетка за лек автомобил е 30 лева, 70 лева е за тежкотоварен автомобил над 12 т.
Водещ: Но системата установява, че ти нямаш електронна винетка и директно ти изпраща този фиш, или трябва непременно да е отишъл такъв екип от мобилната ви група? Защото съгласете се сега, не знам, практиката такава ли е в другите държави – екипи да ходят, да обикалят, независимо, че има система, която е изградена и те следи, някой да ходи да те контролира допълнително?
Петя Аврамова:
Ако такъв мобилен екип ви спре, и вие нямате платена винетка, вие имате възможност да заплатите компенсаторна такса, която е 30 лева. Този екип ще ви спре, ще ви каже, че нямате винетка, и вие ще трябва да заплатите компенсаторната такса.
Водещ: Нещо като предплащане за това, че…
Петя Аврамова: Нещо като глоба заради това, че сте нарушител на пътя. И да кажем още една новост – ние обявихме, че няма да има промяна в цените на винетките. Тази новост е, че ще имаме уикенд винетка, и тя вече има цена – 10 лева. За тези, които пътуват само в почивните дни, ще имаме тази нова винетка, и тя ще бъде с цена 10 лева.
Водещ: От колко до колко ще важи, защото това беше големият проблем когато се уточняваше, тя остана единствено с нефиксирана цена?
Петя Аврамова: Ще важи от петък, от 12.00 часа в петък до 23.59 часа в неделя.
Водещ: От 12.00 часа на обяд?
Петя Аврамова:
Да. Така че всички, които пътуват само в почивните дни, ще могат да се възползват и от този вид винетка.
Водещ: България и разделението по райони, които ще бъдат: Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски, те са свързани с финансирането, което предстои от следващия програмен период за Европейския съюз. Ще има ли градове, които да са фиксиране като центрове, които ще разпределят, които ще кандидатстват за това финансиране?
Петя Аврамова:
Районирането е съобразено с географските и с историческите дадености, като се е взело предвид и демографските процеси, така че в близките 20-30 години те да бъдат устойчиви и във връзка с финансирането. Още един момент важен за това райониране – тук ще въведем и една децентрализация на някои от процесите, като ще включим в целия процес общините и областните управители, така че да сведем на по-ниско ниво решенията на регионален принцип за развитието на регионите и намаляването на техните различия. Смятам, че това е един добър вариант, който в момента е подложен на обществено обсъждане и тепърва предстои неговото приемане.
Водещ: Ще има ли обаче, например Варна или Бургас ще отговаря за този Черноморски район?
Петя Аврамова:
Не, не сме предвидили да има центрове. Това е драмата на някои от градовете кой от тях да бъде център на района. Не сме предвидили да има административни центрове, които да ръководят региона. В региона решенията ще се взимат от всички, така че да имаме едни интегрирани проекти, които да не са локални, малки за съответните общини, а да бъдат за целия регион.
Водещ: Гледам обаче Дунавския, там нещата всички казват, че ще тръгне, когато тръгне цялата АМ „Хемус“. Кога ще е готова тя, има ли промяна в графика, в проектите, които се предвиждат, защото и с бившия вече министър коментирахме тези теми?
Петя Аврамова:
Не, 2024 година е индикативния срок за приключване на АМ „Хемус“. Работи се в момента на два участъка се изпълняват строително-монтажни работи – от Ябланица до Боаза, и другият участък към Търговище. Ще пуснем и процедурите вървят за останалите 137 км ще пуснем строителство. Така че там нещата се финансират с бюджетни средства, има стройна организация, вървят търгове, върви строителство и 2024 година Северна България трябва най-после да има магистрала.
Водещ: Добре, а кога ще имаме цяла магистрала, която няма да тресе по нея? Защото по АМ „Тракия“ сега намалиха скоростта между Чирпан и Стара Загора, защото отсечката е изключително зле изпълнена. Не знам защо се случва сега, в този момент, при условие че там проблемите са от години. Кога се очаква да бъде ремонтирана? И ето, за нея например, не знам колко време е важала гаранцията, но след пропадането на пътя никой не отговаряше за това.
Петя Аврамова:
Там, да, действително има проблем. Това, което сме направили, е, да намалим скоростта, за да няма пътно-транспортни произшествия. Около 60 млн. лева са необходими за ремонта на тази отсечка, които 2019 година ще осигурим, за да можем да осигурим нормален.
Водещ: А защо държавата трябва да ги осигурява, а не строителят, който явно той не си е свършил добре работата?
Петя Аврамова:
Отдавна е приключил гаранционният срок на тази отсечка. Тя е въведена в експлоатация 2007 година, доколкото си спомням. Отдавна е приключила, може и да бъркам годината, но няма гаранция в момента.
Водещ: Няма гаранция и няма как има за толкова дълго време, както казвахте, защото възнамерявате сега от 5 на 7 да скочат специално за магистралите. А за другите отсечки като гаранция какво се /…/?
Петя Аврамова:
Повишаваме всички гаранционни срокове във всички пътища.
Водещ: Добре. Тунел под Шипка ще има ли или това вече си остава една много далечна мечта?
Петя Аврамова:
Нашето желание е някои от обектите да готвим процедури за публично-частно партньорство или т.нар. „концесиониране“. Тунелът под Шипка, тунелът на Петрохан са едни от обектите, които обмисляме да бъдат реализирани с публично-частно партньорство. Такъв обект може да бъде и магистралата Русе-Велико Търново.
Водещ: Добре. Много благодарим за това участие.
Петя Аврамова: И аз благодаря.