Определен е Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Определен е Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Операти

19 май 2017 | 16:54

Информираме бенефициентите, партньорите и всички заинтересовани лица по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), че на 15.05.2017 г. г-жа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-36-410/15.05.2017 г., е определена за Ръководител на Управляващия орган на ОПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.