Предвидени са близо 25 млн. евро за реализиране на проекти по програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Предвидени са близо 25 млн. евро за реализиране на проекти по програма „Черноморски басейн 2014-2020“

02 октомври 2018 | 13:00

Обявена е втора покана за проектни предложения по програмата

 

Общини, неправителствени организации, местни бизнес асоциации и други могат да кандидатстват с проекти по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020 г.“. Обявена е втората покана за набиране на предложения с бюджет близо 25 млн. лв. Финансирането се осигурява чрез Европейския инструмент за съседство за проекти по две специфични цели – „Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн“ и „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“. Приоритетите, които се финансират от програмата за насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата, увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори, насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море и подобряване на съвместния мониторинг по околна среда.

Проектните предложения могат да се подават до 14.00 часа на 31 януари 2019 г. чрез електронната система за наблюдение – http://ems-bs.mdrap.ro. Пакетът с документите за кандидатстване е публикуван на уебсайта на програмата

Партньорите във всеки проект трябва да бъдат поне 3, от най-малко 3 държави – участнички в програмата, от които поне една държава – член на ЕС и една от държавите - партньори. Предоставените безвъзмездни средства ще възлизат до 92% от общите допустими разходи на проекта. Българските партньори, след сключване на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще получават до 8% национално съфинансиране на допустимите разходи от определения им бюджет в проектите, в които участват. Срокът за изпълнение на проектите е от 18 до 30 месеца, като те трябва да приключат до 31 декември 2022 г.

Основната цел на оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ е да се подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. В териториалния обхват на Програмата попадат 10 държави - България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Азейрбеджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна.

В рамките на първата покана за набиране на проекти предложения по програмата бяха одобрени 23 проекта, 19 от които с участието на 20 български партньори с общ бюджет 7,6 млн. лв.