Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 12-ти декември 2017 г. в гр. Велико Търново

Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Рег

12 декември 2018 | 10:50
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Материали
Прикачени файлове (2)