С близо 17 млн. лв. ще бъдат подобрени условията в две училища в град Видин

С близо 17 млн. лв. ще бъдат подобрени условията в две училища в град Видин

04 декември 2017 | 18:19

„Близо 17 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряването на условията на обучение в две учебни заведения във Видин - СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим І“. Това стана ясно при днешното посещение на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев в града. Училищата ще бъдат обновени по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”, бенефициент по който е общината.

„Приоритет в работата на правителството е борбата с демографската криза. Имаме волята и работим в подкрепа на образованието, затова и политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с помощта на европейското финансиране, е насочена към подобряване на образователната среда и създаването на по-добри условия за обучение на децата“, коментира Валентин Йовев. „Целта ни е да се повиши мотивацията както на учениците, така и на учителите, като се създадат нови, съвременни условия за качествено образование“, допълни Йовев. 

Над 6,5 млн. лв. ще отидат за основна реконструкция на сградата на природо-математическата гимназия "Екзарх Антим I", за промяна на начина на отопление на сградата, преустройство на част от помещенията, обособяване на нови и ремонт на санитарни възли, изграждане на топла връзка между сградите, преоформяне на учителския блок, подмяна на електрическата и ВиК инсталации, полагане на нови подови настилки, външна изолация, подмяна на дограма и ремонт на покрива. Ще бъде изграден и нов физкултурен салон, като само за него са предвидени над 2 млн. лв. от тази сума.

Близо 9 млн. лв. са осигурени за реставрация и ремонт на сградата на Средно училище "Цар Симеон Велики". В южния корпус се предвижда изграждането на нов плувен басейн със съответните обслужващи помещения – съблекални със санитарни възли и душове, кабинетът по металообработване се преобразува във фитнес зала, ще се направи преустройство на санитарните възли на първия и втория етаж, основно ще бъдат ремонтирани сутеренните помещения. Ще бъде направена пристройка и надстройка на физкултурния салон за над 2 млн. лв. Очаква се проектът да бъде изпълнен до април 2020-та година.

По време на посещението си в град Видин заместник-регионалният министър проведе работна среща с областния управител Албена Георгиева, председателя на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов, кметове и председатели на общински съвети.

На срещата стана ясно, че за улеснение на гражданите във Видинска област при предоставянето на кадастрална информация са изградени и функционират изнесени работни места на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в гр. Брегово, гр. Кула и с. Ново село.

До края на годината АГКК планира да обяви по реда на Закона за обществените поръчки процедура с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център с. Ружинци и на други населени места в общини Ружинци и Видин“. Поръчката обхваща урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Дунавци, за общо 13 села, както и цялата община Ружинци – с 9 села.

Процесът по преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, се извършва по график, утвърден от изпълнителния директор на АГКК и съгласуван от министъра на земеделието и храните. За област Видин в момента се преобразува картата на възстановената собственост (КВС) на община Ружинци. Предстои през месец декември 2017 г. Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин да получи от Общинска служба по земеделие Димово данните от актуалната КВС, в цифров формат за община Димово. 

„Очаквам до края на следващата година да бъдат предадени поетапно данните от съответните общински служби по земеделие на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин за общините Видин, Бойница, Белоградчик, Брегово, Кула, Макреш, Чупрене, Грамада и Ново село“, каза още по време на срещата заместник-министър Йовев.

„Приоритет на правителството е бързото развитие на пътната инфраструктура в направлението София – Видин“, каза на срещата председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов и съобщи, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е готова да стартира обществените поръчките за избор на изпълнител на пътя Видин – Ружинци и Мездра – Ботевград. „Всички „подстъпи“ към Видин през следващата година ще бъдат ремонтирани“, заяви Атанасов, включително Видин – Кула – Връшка чука. Ще остане само трасето на ІІ-11 Видин – Лом в участъка Дълбок дол – Орсоя. По думите на шефа на пътната агенция МРРБ и АПИ работят активно за да може в този регион много бързо да се промени пътната инфраструктура.

Инженер Атанасов допълни, че в рамките на 2018 година предстоят ремонтни дейности и по направленията извън Видинска област – по пътя Монтана – Белоградчик, Костинброд – Превала на прохода Петрохан, ІІІ-112  Монтана – Арчар – Видин.