Заместник-министър Крумова дискутира необходимостта от образование с ученик от седми клас

Заместник-министър Крумова дискутира необходимостта от образование с ученик от седми клас

12 април 2018 | 17:36

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова обсъди значението на образованието и възможностите за личностно израстване и професионално развитие, които то разкрива пред хората. В разговора си със седмокласника Жельо Желев от ОУ „Христо Ботев” в с. Самуилово, спечелил първа  награда за презентация на тема „Защо средно образование?“, тя обърна внимание, че  личната инициатива е изключително важна за постигане на целите, а общото благо е резултат от съвместните усилия на всички. Крумова изтъкна още, че стремежът към учене не трябва да бъде диктуван от стимули и награди, а на първо място стои вътрешното разбиране за потребността от познания и образование.

Срещата се проведе като част от инициативата „Ученически лидери – министри и посланици за един ден“, даваща възможност на отличили се ученици в конкурса „Защо средно образование?“, организиран от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, да разговарят с представители на държавни институции.