Заместник-министър Малина Крумова в интервю за предаването "Денят започва" на БНТ

Заместник-министър Малина Крумова в интервю за предаването "Денят започва" на БНТ

18 декември 2017 | 15:12

Водещ: Обединяването на ВиК операторите, ръст на цената на водата, но и подпомагане на най-бедните. Това предвижда стратегията за развитие на ВиК сектора през следващите години. Повишението на цената на водата от началото на следващата година предизвика недоволство, а Ямбол се оказа града с най-голям скок от цели 20%. Добро утро на Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Добре дошла.

Малина Крумова: Добро утро.

Водещ: Сега, защо в края на тази година се получи такова повишение на цената на водата в много населени места, като че ли повсеместно? Какво провокира ВиК операторите да поискат…

Малина Крумова: Всъщност това увеличение е заложено още в бизнес плановете, които бяха одобрявани през 2017 година от КЕВР. В тези бизнес планове се одобрява цената за всяка една от петте години на регулаторния период, който започва от 2017 година и завършва 2021 година. Това, което КЕВР направи в края на годината е да коригира тази заложена цена за 2018 година, която вече е с известно повишение, с инфлационен процент, който е за периода от одобрението на плановете досега. Следва да кажем, че специално за Ямбол, където наистина се получи едно съществено увеличение след предходното увеличение, става въпрос за въвеждане на нов тип услуга. Тъй като в Ямбол доскоро нямаше пречиствателна станция, тя и в момента не е започнала напълно да функционира, но в момента, в който бъде въведена в експлоатация и започне да се предоставя и тази услуга, следва тази услуга да бъде калкулирана в цената на водата. Затова именно е процентното увеличение с 20, а не както на други места 3, 4, 5 процента.

Водещ: На някои места и до 10. Това означава ли, че това всъщност е цена, която хората ще почнат да плащат, след като заработи пречиствателната станция?

Малина Крумова: Точно така, това е принципа. Принципът е всъщност цената на водата в момента е трикомпонентна, тя има стойност, която е определена за водоснабдяване, за доставяне на вода, стойност, която е определена за отвеждане на водата и стойност, която е определена за пречистване. Всяка една от тези услуги е остойностена и се плаща от потребителите само тогава когато те получават тази услуга. Тоест в едно малко населено място, ако се предоставя единствено водоснабдителната услуга…

Водещ: Ще плащат едната от трите компиненти?

Малина Крумова: Ще плащат само водоснабдителна услуга.

Водещ: Добре. Жителите на шест села в Искърското дефиле прекратиха масовите протести срещу поскъпването на питейната вода, въпреки че принципно се чувстват ощетени. Причината е, че всички водопроводи и водоеми в района са направени с доброволен труд и със средства на местното население преди половин век, тоест във времето на комунизма. За пореден път те повярваха на обещанията на водното дружество, че допълнителните средства от скока на цените ще бъдат вложени в инвестиционни програми за повишаване на качеството на водоснабдяването.

Първо още един път да повторим, тези хора, които вече са в консолидираното ВиК дружество във Врачанска област, ще плащат само доставка на водата, тъй като нямат отвеждане и пречистване на канални води?

Малина Крумова: Да, абсолютно. Това не само за консолидираните дружества, а навсякъде, където се предоставя едната услуга, се плаща само водоснабдителната услуга.

Водещ: Консолидацията ли позволява да се реализира този проект, който е по европейско финансиране и който се очаква да започне следващата година, защото иначе голяма част от общините не отговарят на изискванията за европейско финансиране?

Малина Крумова: Да, това беше изискване на ЕК, когато се договаряше ОП „Околна среда” за периода 2014-2020 година. Категорично комисията заяви, че няма да предоставя средства на територии, които не са консолидирани, което означава, че няма да се предоставят средства на територии, които една област не се обслужва от един оператор. Имаме такива 16 области в страната и всички те ще получават финансиране. Имаме пет новоконсолидирани територии, които успяха да завършат консолидацията си, макар и след одобрението на ОП „Околна среда”. Постигнахме успех в тази посока, защото успяхме да договорим с комисията, че и за тези области поне ще започне подготовка на проекти в случай, че остане финансиране от другите проекти и ще може да се насочи и към тях финансиране. Но е категорично изискване на комисията да се финансират само консолидирани области.

Водещ: В случая тези инвестиции, които идват по програми, няма да бъдат калкулирани в цената на водата, така ли?

Малина Крумова: Това е така и не е съвсем така. Това предоставя, европейското финансиране предоставя възможност за един голям инвестиционен ресурс да бъде вложен сега, за да се решат много проблеми, но реално погледнато това ще оскъпи стойността на самата инфраструктура, а предвид необходимостта тази структура да бъде амортизирана, всъщност ще се калкулира амортизация след това. Но реално няма…

Водещ: Тоест поддръжката така да се каже?

Малина Крумова: Точно така. Но това е естествения процес с всяка една инфраструктура.

Водещ: Става въпрос, че няма да се калкулира и инвестицията имаме предвид, което би покачило цената още повече?

Малина Крумова: Не, не, това не влиза. Единствено в бизнес плановете като инвестиционна програма на операторите следва да влезе собственото участие, което те трябва да предоставят като съфинансиране към европейските средства.

Водещ:  Сега, да погледнем към една друга община, която не желае на този етап да влезе в консолидирано дружество. ВиК Кресна предлага вдигане на цената в общината с 50 процента. Дружеството е общинско и това става с решението на общинските власти. От водното дружество казват, че увеличението е необходимо, за да могат да бъдат направени подобрения във водопреносната мрежа. Цената на водата в Кресна не е подменяна повече от десет години и е една от най-тежките, най-ниските в страната за момента.

Репортер: В момента жителите на Кресна плащат около 50 стотинки с ДДС за кубик вода. Ако се стигне до увеличение цената ще достигне до 91 стотинки с ДДС. Хората в града обаче не са съгласни и казват, че ще се затруднят с плащането на новите такси.

Жена: Мисля, че няма да се справим с плащането, ако увеличат 50 процента, понеже заплатите на всички са ни много ниски тук по този край.

Мъж: На каква основа ще вдигат водата? Нещо, те са там 25 човека във ВиК, ако трябва да намалят хората, но аз не виждам някакви причини да се вдига тази вода.

Репортер: От ВиК в Кресна казаха, че очакваните приходи от увеличението ще бъдат около 90 хиляди лева годишно, които ще се използват за ремонти

Йордан Лазаров, управител на ВиК в Кресна: Знаете, че от една година твърдо сме отказали да влизаме във водната асоциация и това налага да се вдигне цената на водата, с оглед бъдеща реконструкция на водната мрежа.

Николай Георгиев, кмет на Кресна: ВиК дружеството действително е в тежко състояние, това не е от днес. От 15 години насам единствено миналата година ВиК дружеството показа добри резултати.

Репортер: Част от общинските съветници в града се обявиха против предлаганите промени.

Георги Георгиев, общински съветник: Нищо не налага, няма крещяща нужда, както казах, от вдигане на цената на водата.

Репортер: Общественото обсъждане за това с колко ще се вдигне цената на водата в община Кресна мина през слаб интерес от страна на гражданите. Стигна се до консенсус, че предложеното 50-процентно увеличение се равнява на 20 стотинки, което е нищожно на фона на инфлацията в страната. Предстои от КЕВР да се произнесат в следващите месеци с колко точно ще се вдигне цената на водата в Кресна.

Водещ: Можеше ли Кресна да има друг вариант за повишение на цената, по-нисък от 50 процента, ако беше влязло в консолидирано дружество и тези подмени на водопроводната мрежа се правеха и с европейско финансиране, а не само със собствени средства?

Малина Крумова: Случаят Кресна е изключително показателен за това какво се случва в дружествата, които станаха общински. Всъщност виждате, там цената е изключително по-ниска отвсякъде другаде от консолидираните оператори, но това е абсолютно една политика, която е водена дълги години – да се поддържа ниска цената на водата. Тъй като дружеството е общинско, то е на подчинение на общинските съветници, на общинския съвет и като такова реално се използва, не се прилагат никакви инвестиционни или икономически принципи при определянето на цената на водата, единствено политическо-конюнктурни решения. Това беше и причината предполагам Кресна да откаже консолидация, но ако беше се присъединила към асоциацията и ако имахме пълна консолидация на територията на ВиК Благоевград, в област Благоевград, всъщност Кресна не можеше да ползва средства от програмата за Развитие на селските райони за подмяна на водопроводи. И това може би нямаше да доведе до толкова рязко увеличение в този един момент или дори увеличението да доведе до увеличение, щеше да има повсеместна подмяна на водопровода.

Водещ: Госпожа Нинова обаче ви обвинява, че притискахте едва ли не кмета и му спирате всякакво финансиране заради това, че отказват да влязат в консолидираното дружество?

Малина Крумова: Няма как да спираме нещо, което не е подадено. Реално община Кресна не е подавала проект за европейско финансиране, защото не е допустима. Те си знаят, че не са допустими, но не са допустими, защото не са в консолидиран район.

Водещ: Има ли възможност в Кресна по друг начин, с друго финансиране освен със средства на дружеството да бъде подменен водопровода?

Малина Крумова: По принцип това е въпрос, който трябва да си зададем за всички инвестиции във ВиК сектора.

Водещ: Говорим в случая конкретно за Кресна заради обвиненията.

Малина Крумова: Единия начин за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктурата е през цената на водата и те това се опитват да направят. Доколко могат с 20 стотинки увеличение при тази ниска цена да постигнат каквато и да е, и с 90 хиляди лева на година да постигнат каквато и да е било подмяна на инфраструктура е вече отделен въпрос. Другия начин е през данъци или чрез държавния бюджет или общинския бюджет. Ако общинския бюджет реши да обложи населението на Кресна, за да събере средства за подмяна на инфраструктурата, това може да бъде източник на финансиране. Ако говорим за държавни средства, в бюджета на МРРБ за догодина са предвидени 18 милиона. Заявките към нас за подмяна на водопроводи са над 400 милиона – значи виждате за какъв огромен обем необходими инвестиции става въпрос. Ако ние по някакъв начин не ги канализираме и не ги направим ефективни тези инвестиции, така че да се свърши максимално голяма работа с минимума публични средства, които имаме, няма как да се случи.

Водещ: Е тези 18 милиона на какъв принцип например вие ще ги разпределите?

Малина Крумова: Имаме изработени критерии, които стъпват на това какво население се засяга, дали има спешност, дали има заплаха за здравето на населението. С приоритет третираме области, места, населени места, в които има прекъсване на водоснабдяването – миналата година например Копривщица, Севлиево, такива места, където има реален проблем конкретно с количеството на водата.

Водещ: В Севлиево кмета от коя партия беше?

Малина Крумова: Не мога в момента да се сетя.

Водещ: Опитвам се да разбера дали има някакъв партиен, защото твърденията на Нинова са, че видите ли там не давате пари не защото няма нужда, а защото кмета бил от БСП.

Малина Крумова: Ами аз ако не се лъжа и кмета на Свищов е от БСП, но ние имаме, в момента предстои подписване на споразумение за пречиствателна станция за питейни води. Така че категорично не е определящо какъв цвят е кмета. За нас е определящо да решим въпросите, които са свързани с водоснабдяването предимно и тези средства насочваме към водоснабдяването. За канализация обаче няма средства от държавния бюджет, тоест те не стигат, просто не стигат и затова трябва да разчитаме или на цената на водата или на европейско финансиране. Там където имаме консолидирани области, можем да разчитаме на европейското финансиране. Ако обаче областта не е консолидирана, възникват други въпроси.

Водещ: Тоест, там където хората нямат канализация и са в консолидирани райони, може да разчитат, че с европейско финансиране…

Малина Крумова: Да, за населените места над 10 хиляди жители.

Водещ: …ще им се изгради канализационна мрежа.

Малина Крумова: За останалите ние в момента разработваме в стратегията, това е единия от елементите на стратегията за финансиране на ВиК отрасъла, към който се насочваме и това е формирането на фонд, който да може да покрива нуждите на малките населени места, между 2 и 10 хиляди жители, които не са допустими за европейско финансиране и на неконсолидираните области.

Водещ: Но това ще стане чрез фонд. А как ще се подпомагат най-бедните и откога тези, тъй като знаем, достъп до вода трябва да има.

Малина Крумова: Абсолютно. Това за първи път се предлага, искам категорично да отбележа, че за първи път имаме ясна стратегия точно как да направим така че най-бедните да бъдат подпомогнати, без това да нарушава обаче формирането на инвестиционния ресурс и изпълнението на инфраструктурата, която е необходимо. Как точно ще се подпомага е със субсидиране на цената – в какъв размер, предстои да уточним. Все още сме на фаза дискусии на политическо и експертно ниво, включително с МТСП, но така или иначе идеята ни е всички уязвими групи, те са посочени ясно в закона за социално подпомагане, да получават субсидирана цена. Да плащат за минималното количество, което е необходимо, за да задоволяват житейските си нужди, да плащат минимална или никаква цена.

Водещ: А по какъв начин те ще доказват необходимостта си – както сме свикнали през годините назад чрез събиране на различни видове документи от много институции, или ще действате по по-облекчен режим?

Малина Крумова: Както казах, това предстои да уточним, просто защото конкретния механизъм не искаме да бъде много тежък за администриране, за да не оскъпява допълнително доставянето на тази помощ. И тъй като аз лично не се чувствам…

Водещ: А и да не затруднява хората.

Малина Крумова: Именно. И аз не се чувствам лично специалист по отношение на социалното подпомагане. Нека да оставим този разговор след като сме провели в детайл дискусиите с колегите от МТСП.

Водещ: Тоест идеята е, че при създаването на такъв тип нови възможности за подпомагане се мисли за това и хората да не тичат от гише на гише като гламави заради това, че ще им дадат 5 кубика вода.

Малина Крумова: Включително обсъждаме вариант да се минава през ВиК директно подпомагането, на базата на определени, в случай, че хората отговарят на определените критерии, без въобще да се налага те да тичат накъдето и да било. Така че мислим да опростим максимално много възможността за подпомагане на най-бедните.

Водещ: Добре, благодаря ви много.