Заместник-министър Малина Крумова в интервю за предаването "Още от деня" на БНТ

Заместник-министър Малина Крумова в интервю за предаването "Още от деня" на БНТ

23 ноември 2017 | 14:45

Водещ: Следващият ни гост е Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Здравейте.

Малина Крумова: Здравейте.

Водещ: Прокуратурата обявиха, че 81 язовира в страната са в предаварийно състояние, тоест във всеки един момент могат да предизвикат някаква авария, нещастие, катастрофа, недай си Боже. Над 2000 язовирни съоръжения са в техническо негодно състояние. Не е ли много страшно и защо е допуснато това?

Малина Крумова: За съжаление все още не сме запознати с констатациите на прокуратурата. Писмото, което днес взе медийното пространство, все още не е представено при нас. Наистина има технически неизпразни съоръжения, това е вярно, но да не забравяме, че язовирите в страната са много повече от 2000 и повечето от тези, които са констатирани в технически неизправно състояние, са всъщност малки язовири, които …

Водещ: Които могат ли да направят голяма беля обаче?

Малина Крумова: Възможно е. Обаче пак казвам, не сме запознати с констатациите. Можем да коментираме може би най-големия от тези, които станаха известни в днешния ден, а именно язовир „Бели Искър”,  който със сигурност се поддържа в технически безопасно състояние. Още повече, за него има предписание на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Водещ: Но нали има акт?

Малина Крумова: Първо има предписания. Първото предписание е да се поддържа по-ниско ниво на водата и това се прави.

Водещ: 2 метра.

Малина Крумова: Точно така, за да се осигури безопасност. Акт има, има и наказателно постановление, но ние ще обжалваме това наказателно постановление, тъй като считаме, че е издадено неправилно.

Водещ: Какво казва акта, за какво е издаден акта?

Малина Крумова: Тъй като предписанията освен поддържането на по-ниско ниво на водата включват и други указания, тоест да се извърши реконструкция на язовирната стена, всъщност акта е за това, че не са предприети действията за извършването на тази реконструкция.

Водещ: В какво състояние е стената, има ли опасност за хората?

Малина Крумова: Стената е изправна и не, няма опасност. Нека да разграничим двете неща – няма опасност за хората. Стената е строена в средата на миналия век, не мога да кажа точно коя година, но със сигурност средата на миналия век. През 2001-2003 година е извършен първия етап от необходима реконструкция, което е включвало укрепване на стената и осигуряване на нейната водоплътност. Необходимо е да се извърши външно водоукрепване, тоест по сухия откос на стената да се извърши укрепване допълнително, което да гарантира нейната пълна сеизмична осигуреност, тоест повишаване на сеизмичната й осигуреност. Когато е строена, тя е отговаряла на по-ниски норми по отношение на сеизмична осигуреност и затова е необходимо да се направи тази реконструкция. Но иначе стената е безопасна. Да, реконструкцията е абсолютно необходима и сме предприели действия за извършването й.

Водещ: Останах с впечатление от това, което днес четях и от прокуратурата, че си прехвърляте отговорността, кой е отговорен за поддръжката на язовира.

Малина Крумова: Собственика е отговорен, това е ясно казано. Собственикът на язовира, съгласно Закона за водите, когато язовирът е станал държавна собственост, това се случва 2009-2010 година с изменение на Закона за водите, защото преди това е бил собственост на Столична община, когато става държавна собственост, Закона за водите е ясен. Публичната държавна собственост, която се използва за питейно-водоснабдителни нужди, е в управление на областните управители и се завежда в активите на областна управа. В този смисъл мисля, че е ясно. Държавата е собственик, въпроса е кой е органа отговорен за управлението на този актив.

Водещ: Кой е органа?

Малина Крумова: Областна управа.

Водещ: Свършила ли си е работата?

Малина Крумова: Областна управа е издала актове, които за наше съжаление не са адекватни на законодателството, тъй като те поставят в управление язовира на МРРБ, което е некоректно. Министерството не може да управлява активи, ВиК активи, тъй като закона изрично казва, че те се управляват от Областна администрация и Областна администрация изпълнява функциите на държавата при управлението.

Водещ: Малко омагьосан кръг.

Малина Крумова: Да, за съжаление, от който се опитваме да се измъкнем в момента. Но разбирате, че за да се предприемат каквито и да е строителни действия, е абсолютно необходимо да бъдат изяснени юридическите и правните неща и аспекти на нещата. И както казах, опитваме се да излезем от този омагьосан кръг – аз се занимавам с него откакто съм в МРРБ почти ежедневно. В момента сме напреднали, имаме конструктивен диалог със Столична община, тъй като Столична община има отношение към язовир „Бели Искър”, тъй като той е част от активите, които са предоставени на „Софийска вода” за експлоатация и поддръжка.

Водещ: Ще се потвърди ли тезата, дори и да излезем от конкретния случай за язовир „Бели Искър” и да погледнем глобално на проблема, ще се потвърди ли тезата, че държавата е най-лошия стопанин?

Малина Крумова: Не, не вярвам в това. Държавата е толкова лош стопанин колкото предположи да бъде, а реално погледнато няма доказателства, че държавата е лош стопанин. Язовир „Бели Искър” се експлоатира в крайна сметка от частен концесионер.

Водещ: Добре де, ама някой трябва да търси и да изисква отговорност от този частен концесионер. 81 язовира в страната са в предаварийно състояние.

Малина Крумова: Нека да не сравняваме общите констатации на прокуратурата, с които казах, все още не сме запознати и конкретния казус с „Бели Искър”. Не мисля, че казуса е един и същ по отношение на другите язовири и не мога да коментирам при тях каква е причината, защото много малко язовири всъщност са държавни. Държавните са единствено така наречените комплексни язовири, които са всички язовири, които се използват за питейно битово водоснабдяване и някои от язовирите, които се използват напояване и за енергийни нужди. Всички останали язовири са предоставени на общините, тоест те са собственост на общините или са предоставени на частници за експлоатация. Така че казусите са абсолютно различни. В конкретния случай с „Бели Искър”, когато са правени изменения на Закона за водите 2009 година, за съжаление са допуснати някои дефицити, тоест има пропуски в самото законодателство, които не изясняват при промяната на неговата собственост точно какво се случва. Това е причината казуса да не е разрешен на момента.

Водещ: Прокуратурата днес говореше за тежко, укоримо бездействие. Пак казвам, не говорим вече само и единствено за язовир „Бели Искър”, говорим изобщо за цялата картина – тежко укоримо бездействие, казват от прокуратурата. Върши ли си работата Държавната агенция за метрологичен и технически надзор?

Малина Крумова: Ами тя не е в компетенциите, тя не е в ресора на МРРБ и може би не е редно да коментирам. Според нас тя извършва необходимите проверки, за да провери техническата изправност на съоръженията и дава необходимите предписания. Относно контрола и наказанията вече е тема, която не мога да коментирам.

Водещ: Те в чий приоритет са контрола и наказанията?

Малина Крумова: Те имат правото да издават санкции.

Водещ: А кой има право да упражнява контрол и наказания да…

Малина Крумова: Това казвам, Държавната агенция…

Водещ: Да, да, да изисква обаче, да изисква тези санкции да бъдат изпълнени. Защото стана ясно, че дори предписанията не са били изпълнявани.

Малина Крумова: Очевидно издават санкции, при положение че включително има и акт в момента, който както казах за нас е неправилно издаден и затова ще бъде обжалван.

Водещ: Добре. Една друга тема, която също събуди много емоциите – става въпрос за увеличение на цената на водата. Наложително казвате, в пъти.

Малина Крумова: Не съм казала в пъти. Нека да не спекулираме с увеличението на цената на водата. Мисля, че това лято достатъчно се спекулираше, предвид че се одобряваха новите бизнес планове на ВиК операторите и темата предизвика брожения на много места в страната. Категорично не може да говорим в пъти, говорим че е необходимо плавно включване в цената на водата на амортизационните отчисления за инвестициите, които се правят и за активите, които се експлоатират. ВиК услугата в крайна сметка е един продукт, който се предоставя на пазар. Като продукт той трябва да следва икономическа логика. Да, това е национално богатство, да, той е със стратегическо значение и затова е по-особено, тоест не можем да го сравним с млякото в магазина или нещо друго, което си купуваме от магазина. Но все пак, за да може да бъде самоиздържащ се сектора и да може да се изгражда постоянно инфраструктура, която да отговаря на актуалните изисквания на законодателството и на актуалните нужди на потребителите, е необходимо да следва икономическата логика, която предполага, че цената се увеличава или в цената по-скоро се включва амортизацията на направените инвестиции. Имено това е причината, поради която цената трябва да се увеличи, защото до настоящия момент инфраструктурата всъщност не е била амортизирана, поради една или друга причина. Дълга е темата, за да я коментираме сега.

Водещ: Нали знаете, че тук сега някой ще ви каже, България е сред първите в Европейския съюз по загуба на вода – над 60 на сто. Авариите във ВиК мрежите са намалели незначително, това казват от КЕВР. И ще ви попитат, къде отиват тези пари? Наливат се и те изтичат със загубата на вода. Не трябва ли по друг начин, защо ни увеличавате цената? По друг начин не може ли.

Малина Крумова: Ами за да се направят инвестиции и да не изтичат в…

Водещ: Ами нали знаете сега колко селища ще кажат, ние нямаме вода, ние имаме проблем с водоподаването, а те ще ни увеличават цената.

Малина Крумова: Вижте, когато отидете в магазина и си купите хляб, плащате цената, която ви искат. А дали хляба е мек или твърд, това вече е един отделен въпрос. Този хляб има себестойност и тази себестойност трябва да бъде платена, ако вие искате да получите хляба.

Водещ: Само че аз мога да си избера хляб по джоба. А вие ми налагате нещо, което аз да речем не ползвам, особено ако съм в тези селища с проблем с водоподаването.

Малина Крумова: Вие го ползвате и плащате толкова колкото ползвате.

Водещ: Ама нямамa вода от чешмата или тече жълта, черна, катранена вода – непрекъснато разказваме такива истории в новините.

Малина Крумова: Мисля, че се спекулира малко с темата. Но дори жълта, черна и катранена вода – няма как да бъде отстранена, ако не се направят необходимите инвестиции. За инвестициите няма пари. Реално средства ще дойдат от ОП „Околна среда”, но те са абсолютно недостатъчни спрямо общите инвестиции, които са необходими. Само няколко цифри.

Водещ: Да, точно това исках да ви помоля, да кажем няколко цифри. Колко пари сега се влагат, от колко има нужда всъщност?

Малина Крумова: Нека да започнем с това, че още през 2014 година с утвърждаването и одобрението на стратегията за развитие на ВиК отрасъла, беше казано, че 12 милиарда лева са необходими само за постигането на съответствие в България. Дори съответствие, не говорим тук за ефективност, съществено намаляване на загубите или подобряване на услугата – само за постигането на съответствие са необходими 12 милиарда лева. От тези 12 милиарда лева, те трябва да се осигурят отнякъде – от ОП „Околна среда” има 2.5 милиарда и много малко от Програмата за развитие на селските райони. Останалото трябва да дойде отнякъде и това някъде…

Водещ: Колко е това останалото, сметнали сте го, кажете числото.

Малина Крумова: 9 милиарда. Между 8 и 9 милиарда е дефицита ни и не трябва да ги събираме. Това е цената, която трябва. Това е стойността на инвестициите, които са необходими и трябва да минат през цената на водата. Това е именно причината, поради която когато говорим за цената на водата, казвам, че е неизбежно нейното покачване.

Водещ: И тук ви идва идеята за такса „Солидарност”?

Малина Крумова: Не, такса „солидарност” е само един елемент на механизъм, така че да може да се постигне по-бързо съответствие. Такса „Солидарност” не е причината поради която цената на водата трябва да се покачи. Не бях правилно цитирана вчера.

Водещ: Не, не, това е един от механизмите, всъщност вие да се опитате да набавите. Дайте да кажем сега идеята, какво значи такса „Солидарност”? Аз в София да плащам какво и за кого?

Малина Крумова: Такса „Солидарност” единствено има за цел да гарантира изпълнение на всички изисквания на държавата за постигане на съответствие, тоест директивата за градските отпадъци и води и директивата за питейните води, във всички райони на страната. Това означава, че предлагаме, казвам предлагаме, защото по настоящия момент това не е утвърдено, това е в стратегия за финансиране на ВиК отрасъла, която се разработва. Предлагаме да се включи в цената на водата компонент, който да е равен на територията на цялата страна, на базата на който да се формира фонд, чрез който да се финансират нужди на по-затруднени области. Трябва да сме…

Водещ: Тоест аз в сметката си ще виждам, 10 стотинки ли беше или това е предложението?

Малина Крумова: Това е предложението, да.

Водещ: Какво правим със социално слабите?

Малина Крумова: Социално слабите са друг компонент, друг механизъм, който трябва да бъде изчистен и трябва да бъде променен, за да може да се гарантира, че ще има цена на водата, която ще гарантира, ще включва всички разходи в нея. Защо го казвам това, защото в момента социалната поносимост е определена като процент от средния доход на населението, който е неадекватен. Първо, защото не осигурява достатъчно адекватна защита на най-уязвимите групи. И второ, защото поставя горна граница на цената на водата, която не е обвързана и няма отношение към инвестициите и към нуждите. Това, което предлагаме със стратегията в момента е да се въведе подпомагане на социално уязвимите групи, те са така или иначе посочени в Закона за социално подпомагане. Конкретния механизъм ще бъде уточнен съвместно с Министерство на труда и социалната политика. Предлагаме да се въведе по-ниска цена на водата, което ще рече – за минималното потребление, което е необходимо на един жител на ден, което е 50 литра според СЗО, определено като 50 литра на човек на ден, тоест 1.5 кубика на месец, за 1.5 кубика на месец уязвимите групи, социално слабите, да плащат 1 лев на месец, а останалото до размера на водата, цената, да бъде субсидирано, тоест да бъде подкрепено от държавата. Ако обаче те потребяват над тази, над това количество, следва да заплащат пълната цена на водата. Това е идеята за социално слабите – именно, за да може да се подпомагат уязвимите групи, без обаче да се нарушава икономическата логика на потреблението.

Водещ: Ако трябва да обобщим, това са все още работни идеи.

Малина Крумова: Точно така.

Водещ: Но увеличение на цената ще има?

Малина Крумова: То е неизбежно както казах. Независимо от тези идеи…

Водещ: А тези идеи обсъждали ли сте ги, на какво ниво са – експертно, работно, на ниво само във вашето министерство или са представени вече като идея и на премиера?

Малина Крумова: Обсъждани са с министерствата. Бих казала по-скоро експертно ниво.

Водещ: Питам ви не за друго, а защото си спомням какво стана, когато се заговори за увеличаване на тока, не се ли опасявате от масово социално недоволство, което дори може да предизвика политическа дестабилизация?

Малина Крумова: Другия вариант е просто да седим и нищо да не правим. Години наред в сектора нищо не е правено – точно това е и причината за толкова лошото състояние на ВиК инфраструктурата и точно това е причината на много места в страната наистина да има проблем с качеството на питейната вода. Ако това за вас е решение, за мен не е решение и затова предприемаме действия. Смятам, че сме разработили, с помощта на Световна банка, адекватни предложения, разбира се, те ще бъдат подложени на широко обсъждане и след това широко обсъждане, което се прецени, че е адекватно, ще се приеме. Смятам, че не може да си затваряме очите пред необходимостта да се осигури адекватна цена на водата на тази инфраструктура, говорим за 90 хиляди километра водоснабдителна и канализационна мрежа. Говорим за над 100 пречиствателни станции. Близо 70 са пречиствателните станции за питейни води, сигурно още толкова трябва да се изградят. Реално погледнато това е огромна инфраструктура. Ако почнем да го изчисляваме в пътища, със сигурност мога да ви кажа, че мрежата, че водоснабдителната и канализационната мрежа е по-голяма от пътната мрежа в страната.

Водещ: Ще ви трябват солидни аргументи.

Малина Крумова: Солидните аргументи са, че всички имаме право на вода и тази вода трябва да бъде доставена по някакъв начин. Тя няма как да се появи с магическа пръчка от чешмата.

Водещ: Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие е благоустройството. Благодаря ви за този разговор.

Интервюто може да видите тук: