Заместник-министър Нина Стоименова даде „символично начало“ на проекта за възстановяването на антична вила „Армира“, край Ивайловград

Заместник-министър Нина Стоименова даде „символично начало“ на проекта за възстановяването на антична вила „Ар

13 декември 2021 | 12:37

В Антична вила „Армира“ край Ивайловград днес се проведе начална пресконференция и се състоя официална церемония „Първа копка“ за стартиране на проект „Устойчиво развитие на археологически обект - антична вила Армира край Ивайловград”. Г-жа Нина Стоименова – заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ОПРР, и г-н Кръстьо Делииванов – заместник-кмет на община Ивайловград, направиха символична „първа копка“ на обекта. В събитието взеха участие и кметът на община Ивайловград Диана Овчарова, доц. д-р Гергана Кабакчиева – наблюдаващ археолог на обекта, Виолета Недялкова – ръководител проект, Ангел Ангелов – изпълнител на строително-монтажните и консервационно-реставрационните дейности по проекта, Антоанета Дамаскинова – строителен надзор на обекта.

Проект „Устойчиво развитие на археологически обект - антична вила Армира край Ивайловград” се изпълнява по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 г., договор от 19.02.2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Стойността на проекта е 7 007 621,11 лева.

Основните дейности по проекта са свързани с консервационно-реставрационните и строително-монтажните работи на археологически обект антична вила „Армира”, с цел повишаване на функционалността и привлекателността на територията и утвърждаването на обекта като предпочитана туристическа атракция. Целта е и увеличаване на туристическия поток, за да се подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги.

Предвидени са и интервенции за оборудване и обзавеждане на посетителския център, работилници и склад към археологическия обект. С планираната инвестиция ще се даде възможност не само за реставрация и консервация на съществуващото културно-историческо наследство, което е с национално значение, но и ще се създаде потенциал да се генерират и приходи, чрез които тази инвестиция да се възвърне във времето, и възстановените средства отново да бъдат вложени в нови проекти. За успешното изпълнение на поставените цели ще спомогнат и планираните дейности за развитие и реклама на туристически продукт, както и мерките за информация и публичност.

На 19-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 02.12.2021 г., г-жа Нина Стоименова в качеството ѝ на ръководител на Управляващия орган на програмата определи Антична Вила „Армира“ като следващ домакин за предстоящо заседание  и покани участващите онлайн представители на ЕК да присъстват и да се запознаят с магията на това наше антично културно-историческо наследство.