Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова пред Banker Special: България може да изведе Европа в ново измерение

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова пред Banker Special: Българи

18 декември 2017 | 13:53

 

-Г-жо Николова, кое предизвикателство е по-сериозно - да контролираш финансите или регионалното развитие на България?

 - Аз имам изключителната възможност да координирам и двете насоки. Да формираш регионалната политика на страната в дългосрочен план с поглед към бъдещето - и с всички финансови измерения от европейско и национално ниво, наистина е сериозно предизвикателство. Регионалната политика е труден ресор - трябва да обхванеш визията, тенденциите, демографията, социалната и икономическата обстановка в перспектива.

Нужни са огромен обем анализи и политики, за да постигнем устойчив модел. Регионалната политика се прави с визия за 20-30 години, с приемственост между работата на отделните правителства. Така целенасочено и последователно ще променим облика на регионите ни.

Във финансов аспект е трудно изпълнението на изключително тежките процедури и правила за европейско финансиране. С целесъобразни инвестиции гоним най-важния ефект - да подобрим качеството на живот на българите по региони. Процесът е лесен, доколкото е логически и математически обоснован. Но работим с конкретни стъпки, за да определим къде ще фокусираме средствата - дали към училища, здравеопазване, пътна инфраструктура или туризъм. А това са много трудни решения, които трябва да бъдат перфектно мотивирани.

- Накъде е насочена регионалната политика на страната?

 - Опитваме се да преобърнем модела. Досега регионалната политика се правеше главно с европейско финансиране. Сега се стремим да обхванем по-дългосрочен период и европейските фондове да ни послужат, за да постигнем целите си. Например в Черноморския регион ще се фокусираме върху туризма. Другаде върху условията и ресурсите за развитие на селското стопанство. Отчитаме демографията, населението, икономическите традиции и транспортните връзки... Създаваме условия да променим негативната демография. Резултатът ще се почувства след 15-20 години, когато тези хора ще допринасят за икономиката на региона си. За да постигнем резултати, ни трябва ясно начертана карта, която да дооформим. Следваме необходимите стъпки, разчитаме на помощта на браншовите организации, на Националното сдружение на общините, на НСИ...

- Как според Вас ще изглежда Европейският съюз след десет години?

 - По-единен, по-сплотен, с по-малко диебаланси между регионите. Надявам се, че след десет години ще имаме такъв напредък, че да се сравняваме с по-развитите икономически държави.

-Кои са най-големите Ви постижения?

Списъкът с постиженията ми е доста дълъг. Бих откроила участието си в три поредни правителства. Това е признание за мен като личност и като професионалист. Работя в много тежка сфера като регионалното развитие, която се смята за мъжка дейност. Постигнахме успех с ОП „Регионално развитие " където усвоихме 97% от средства - отличен резултат за България и за първи програмен период. Мисля, че няма човек - в което и да е населено място, който да не е почувствал подобреното качество на живот. Става дума за новите паркове, зелените площи, велоалеите, пътната инфраструктура , реновираните училища, социалната сфера и децата в риск, културните обекти... България вече е дестинация за културен туризъм и по-елитно място за почивка.

- Какви позитиви очаквате да донесе на страната ни европредседателството?

- През шестте месеца, в които ще определяме дневния ред на Европа, а и след това, България ще бъде видима на световната карта. Ще има по-сериозен интерес от страна на чуждестранните гости, защото ще популяризираме страната си като туристическа дестинация. През октомври 2018-а регионалното министерство организира форум с основна тема как инвестициите в туризма и културното наследство ще доведат до икономически напредък на конкретни региони. България е все по-равноправен партньор в ЕС, ръководителите на Стария континент виждат потенциала ни да изведем Европа в ново измерение след Брекзит. Те осъзнаха, че имаме капацитет не само да усвояваме евросредства, но и да правим политики и да представяме решения. адекватни за целия съюз. България е с много високи темпове на растеж и тази тенденция трябва да бъде надграждана.

-Може ли страната ни да се превърне в 'Швейцария на Балканите"?

 - България трябва да бъде самата себе си, защото е уникална държава. Като географско положение, ресурси, природни дадености, климат, културни забележителности и история вече сме „Швейцария на Балканите". Ние сме трети по културно-историческо наследство в цяла Европа и се гордеем с този факт. Имаме планински и черноморски туризъм, река Дунав... Трябва малко да подобрим услугите, за да се превърнем в елитна дестинация.

- Как си представяте перфектния български град?

- Перфектният български град ще предоставя много възможности на хората - за придвижване с метро, друг транспорт, с велосипед или пеша, както е в Столичната община. Трябва да има качествено образование, добри комуникации и ефективно здравеопазване, сигурност. Чист въздух, зелени площи, места за спорт и отдих. Тенденцията за развитие на градове като София, Пловдив, Варна и Бургас е с видим напредък в тези посоки. За останалите населени места ще е ключово икономическото развитие на регионите.

Как ще прекарате Коледните празници? Какво биете пожелали на България и българите за новата 2017 година?

- На Коледните празници винаги съм със семейството - с майка ми, брат ми и 9-го-дишния ми син, който е опората в моя живот. На българите - освен здравето, бих пожелала да са позитивни, силни и смели. И най-вече по-ентусиазирани, за да постигнат мечтите си. На България бих пожелала много успешно европредседателство, да изпълним целите си в регионалната политика и да получим максималния финансов ресурс за след 2020 година.