Искане за заявяване на интерес (Консултантски услуги)

Искане за заявяване на интерес (Консултантски услуги)

04 април 2014 | 10:17

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект за развитие на общинската инфраструктура

Консултантски услуги

Заем № 78340
Проект №: P099895-II, Договор № MIDP-CS-QCBS-3
„Строителен надзор за яз. „Студена”

  • Прикачени файлове (4)
    Обява
    Обява (английски език)
    Отговор на въпрос (публикуван на 16.04.2014 г.)
    Отговор на въпрос (публикуван на 17.04.2014 г.)
Прикачени файлове (4)