Обяви

Обявление за процедура по отчуждаване на имоти с цел изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kv ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“
05 септември 2018 | 15:42
Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, в землището на с. Главан
04 септември 2018 | 15:51
Обявление
31 август 2018 | 11:38
Обявление за отчуждаване на имоти в областите Търговище и Шумен за изграждане автомагистрала "Хемус"
03 август 2018 | 09:44
Обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване във Втора покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020
01 август 2018 | 13:43
Обявление аз започнала отчуждителна процедура на имоти частна собственост в област Благоевград
27 юли 2018 | 11:14
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция
20 юли 2018 | 15:13
Партньорски форуми по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
05 юли 2018 | 10:13
Изменение и приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“
04 юли 2018 | 17:21
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
03 юли 2018 | 17:34
Процедура по отчуждаване на части от имоти за държавна нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 317+36
15 юни 2018 | 11:17
Изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
13 юни 2018 | 17:07