Обяви

Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027
07 юни 2023 | 16:45
Отворени са първите покани за проектни концепции по Териториалните стратегии по програмите на България с Република Северна Македония и Турция
23 май 2023 | 10:42
Отчуждаване на имоти на територията на община Карнобат
22 май 2023 | 11:29
Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на технологична площадка на компресорна станция (КС) „Чирен“
15 май 2023 | 17:17
Отчуждаване на имот и част от имот - частна собственост в землището на с. Чирен
15 май 2023 | 17:17
Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен
20 април 2023 | 17:28
Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново
20 април 2023 | 17:07
Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково
18 април 2023 | 15:36
Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София
13 април 2023 | 10:06
Информационни дни по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“
31 март 2023 | 17:04
Отворена е първа покана за набиране на проектни предложения по програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027
31 март 2023 | 14:52
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина - СОП“
30 март 2023 | 09:26