Обяви

Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 32 „Пътен надлез на км 260+921“
18 април 2019 | 11:32
Покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник (доставка и монтаж на оборудване)“
12 април 2019 | 15:34
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево
11 април 2019 | 16:35
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево
05 април 2019 | 15:55
Обявление по постановено Становище № 1-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите по Екологична оценка на проекта на Общия устройствен план на община Шабла
01 април 2019 | 12:25
Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп уча
12 март 2019 | 14:07
Обявление за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на СОП от п.в. "Цариградско шосе" до п.в. "Младост"
05 март 2019 | 15:18
Отворена е втора покана по пилотната инициатива b-solutions за консултации по правни и административни проблеми възпрепятстващи сътрудничеството между граничните региони
13 февруари 2019 | 16:13
Обявена е Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
29 януари 2019 | 14:41
Обявление за започнала отчуждителна процедура
18 януари 2019 | 11:45
Започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за „Път ІІ-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156.66 до км 4+740.11“ в община Самоков
14 януари 2019 | 16:54
Обявена е нова покана за проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020
09 януари 2019 | 15:42