Обяви

Обявление за отчуждение на частни имоти на територията на община Костенец за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември
28 ноември 2023 | 15:21
Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Обект „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ в областите София област и Враца
23 ноември 2023 | 16:27
Обява за купуване или наемане на сграда за ГД СППРР
26 октомври 2023 | 16:22
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост за държавна нужда за изграждане на „Автомагистрала ,,Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“ на територията на област Русе
24 октомври 2023 | 15:48
Процедура по отчуждаване на части от имоти в землището на гр. Нови Искър
28 август 2023 | 14:32
Трета покана към НПО в сферата на опазване на околната среда за състава на КН на ПРР 2021-2027 г.
28 юли 2023 | 11:03
Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, Габрово
18 юли 2023 | 11:57
МРРБ представя условията за кандидатстване по процедурата за предоставяне на средства за екологосъобразна мобилност
14 юли 2023 | 13:56
Процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ е отворена в ИСУН
30 юни 2023 | 11:22
Обявление за отчуждаване на частни имоти на територията на община Ценово, област Русе
21 юни 2023 | 11:32
Покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027
16 юни 2023 | 15:25
Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027
07 юни 2023 | 16:45