Обяви

Обявление за отчуждаване на частен имот за реализиране на железопътен надлез на територията на район „Искър“
22 октомври 2020 | 10:59
Отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на село Сестримо, община Белово
19 октомври 2020 | 15:42
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:26
Втора покана за участие на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Регионален съвет за развитие на Североизточен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:23
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за състава на Регионален съвет за развитие на Северозападен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:20
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
12 октомври 2020 | 14:16
Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда на територията на община Ихтиман
06 октомври 2020 | 14:08
Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на с. Волуяк
05 октомври 2020 | 16:15
Обявление
11 септември 2020 | 14:15
Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма Черноморски басейн 2021-2027 г.
03 септември 2020 | 13:28
Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
03 септември 2020 | 13:24
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2
18 август 2020 | 15:43