Обяви

Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Обект „Доизграждане на пътен възел при км 33+600 на АМ „Европа“ в землището на с. Петърч
21 май 2024 | 15:28
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 299+000 до км 310+940, на територията на област Търговище и област Разград
21 май 2024 | 13:44
Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от Път I-1 (Е-79) „Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89
21 май 2024 | 13:04
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор от групата на големите предприятия, които да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
16 май 2024 | 13:46
Покана и дневен ред за заседание на Регионалния съвет за развитие на СИР
07 май 2024 | 11:06
Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП)  по Териториалната стратегия на Програмата България-Северна Македония 2021-2027
Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия на Програмата България-Северна Македония 2021-2027
30 април 2024 | 14:22
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
19 април 2024 | 14:41
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
19 април 2024 | 14:39
Решение № ЕО-2/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София
20 март 2024 | 16:58
Информационен ден за трета покана за набиране на проектни предложения по програма за  междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 - 2027
Информационен ден за трета покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 - 2027
15 март 2024 | 15:45
Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на Обект „Железопътна линия София - Пловдив“ на територията на община Костенец
09 януари 2024 | 10:30
Обявление за отчуждение на частни имоти на територията на община Костенец за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември
28 ноември 2023 | 15:21