Обяви

Публикувани са Насоки за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на БАН
03 октомври 2022 | 16:55
Отчуждаване на имоти и части от имоти в землището на с. Кликач, община Карнобат
04 август 2022 | 14:40
Отчуждаване на имоти на територията на община Стара Загора
04 август 2022 | 12:48
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене“, Столична община
26 юли 2022 | 16:18
Информационен ден за втора покана по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД)
21 юли 2022 | 15:40
ПОКАНА за кандидатстване за извършване на подготвителни дейности по стратегически проект за изграждане/рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово
18 юли 2022 | 12:30
Обявление за отчуждаване на частни имоти в област Стара Загора за рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2
08 юли 2022 | 16:12
Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“
16 юни 2022 | 11:43
Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ на територията на община Карнобат
16 юни 2022 | 11:08
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ на територията на област Стара Загора
08 юни 2022 | 12:36
Приключи общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027
31 май 2022 | 13:41
Отчуждаване на имоти на територията на Столична община
20 май 2022 | 11:53