Извършване на оценка на въздействието на резултатите по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия, България – Македония, България – Турция 2007-2013, Реф.№: 2007CB16IPO006-TA-2016-1, 2007CB16I

Извършване на оценка на въздействието на резултатите по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструме

02 февруари 2016 | 15:14

 Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, в качеството на Управляващ орган по програмите за териториално сътрудничество в които Република България участва, обявява тръжна процедура за „Извършване на оценка на въздействието на резултатите по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия, България - Македония, България - Турция 2007-2013,“ с финансовата подкрепа от Програмите за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, България - Македония, България - Турция 2007-2013, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Тръжното досие е публикувано на следните интернет страници: http://www.ipacbc-bgrs.eu/, http://www.ipa-cbc-007.eu, http://www.ipacbc-bgtr.eu/, www.mrrb.government.bg.
Крайният срок за подаване на офертите е 07 Март 2016 година, 16:00 часа местно време. 
 
Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за избор на външен  консултант за “Извършване на оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България за програмен период 2007 – 2013 г.“ Реф. №: 2007CB16IPO006-TA-2016-1, 2007CB16IPO007-TA-2016-1, 2007CB16IPO008-TA-2016.

Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпилите в определения срок въпроси от потенциални оференти в обявената на 02.02.2016 г. тръжна процедура за оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ (2007-2013), управлявани от Република България.  

Въпросите и отговорите можете да откриете и на следните интернет страници: http://www.ipacbc-bgrs.eu/, http://www.ipa-cbc-007.eu, http://www.ipacbc-bgtr.eu/, www.mrrb.government.bg.
 
 
 
  • Прикачени файлове (2)
    Тръжно досие
    Въпроси и отговори
Прикачени файлове (2)