Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро се одобряват по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“, България участва в девет от тях

Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро се одобряват по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“, България участва в

13 март 2018 | 17:44

МРРБ е домакин на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за междурегионално сътрудничество

 

Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“ ще бъдат одобрени по време на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за междурегионално  сътрудничество, което се провежда днес и утре в София. Заседанието бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представлява националния партниращ орган. Проектите са по третата покана за набиране на предложения по програмата. Осем от одобрените проекти са с участието на 9 пълноправни български партньори, сред които 1 български Водещ партньор. По проектите предстои да се подпишат договори за изпълнение.

Българска мениджмънт асоциация e партньор по проекта „BioGov“, насочен към обучение и обмяна на опит за подобряване на политиките в областта на опазването на природното и културно наследство. 

Сдружение „Бизнес Агенция“ е партньор в проекта „DEVISE“, по който се предвижда да се увеличи потенциала на малките и средни предприятия в областта на цифровите технологии като средство за конкурентоспособност.

Българска асоциация по рециклиране е част от проекта „CircPro“, който ще  популяризира Циркулярно възлагане на обществени поръчки по опита на  скандинавските страни.

Търговско промишлена палата-Враца е партньор по проекта „OUR WAY”, който има за цел да допринесе за запазването, защитата, насърчаването и развитието на природното и културното наследство. 

Община Габрово и  Център за устойчивост и икономическо развитие са партньори по проекта „GPP-STREAM“. Целта е да подобри управлението, изпълнението и мониторинга на политическите инструменти, които интегрират подходите за въвеждане на „зелени обществени поръчки“, така че да се постигне максимално увеличаване на ефективността на ресурсите.

Областна администрация – Пазарджик е партньор по проекта „REGIONS 4FOOD4.0“. Той е насочен към въвеждането на иновации в хранително-вкусовата промишленост.

Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца е партньор по проекта „OSS“, който е насочен към превръщането на Европа в привлекателна за развитието на предприемачеството у младите хора, разкривайки привлекателни работни места и места за живот, чрез разработване на стартиращи фирми и  консултантска подкрепа.

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е водещ партньор по проекта „DeCarb“, който има за цел да подпомага политиките свързани с чистота на въздуха и намаляване на въглеродните емисии, насърчавайки публичните власти да предприемат мерки за  използване на „чиста енергия“. За целта се предвиждат серия от обучения и семинари. Целта е да се подпомогне реализирането на проекти за възобновяеми енергийни източници, преквалификация и др.

Зам.-министър Николова обясни, че програмата представлява основен хоризонтален инструмент на ЕК, който подпомага създаване на партньорства и обмяна на опит между отделните държави за изпълнението на политики в различни области. Фокусът е поставен върху подобряване на конкурентоспособността, високите технологии, научно-изследователската дейност, политиките за борба с климатичните промени и тяхната превенция, подобряването на околната среда.  Достъп до финансиране имат всичките 28 страни членки на ЕС, заедно с Норвегия и Швейцария. 

„Досегашният ни опит показва нарастващия интерес на българските партньори да участват и реализират проекти по програмата, които допринасят за получаването и обмяната на опит, добри практики и нови подходи при изпълнението на политиките в различните райони на ЕС“, коментира още заместник-министър Николова. Общият бюджет  на програмата до 2020 г. е над 426 млн. евро, като безвъзмездните европейски средства са почти 360 млн. евро, а останалата част е национално съфинансиране. 

По време на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на програмата, ще бъде представен напредъкът в изпълнението на проектите от първа и втора покана. В рамките на втория ден ще бъдат представени два проекта с участието на партньор от България като държава-домакин на срещата . Това проектите ESSPO и InnoBridge.

Проектът „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO)  , по който партньори са  Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и община Габрово, цели да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на малките и средни предприятия и ангажираността им с иновационни дейности в регионите. В него си сътрудничат 9 партньорски организации от Полша, Франция, Испания, Германия, Естония и България.

Увеличаването на конкурентоспособността на малки и средни предприятия е в основата и на проекта InnoBridge, по който партньори са Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и  Фондация “Асоциация за развитие на София" заедно с още 8 страни. Той цели преодоляване на разликата в иновациите чрез превръщане на резултатите от научноизследователската и развойна дейност в търговски успех по по-ефективен и ефикасен начин".