Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Новини и обяви

Покани за набиране на проектни предложения
 
Първа покана за проектни предложения: 
Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 31.07.2015 г.
Информация във връзка с първата покана за проектни предложения може да намерите тук.
 
Втора покана за проектни предложения: 
Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 13.05.2016 г.
Информация във връзка с втората покана за проектни предложения може да намерите тук.
 
Трета покана за проектни предложения:
Поканата ще бъде отворена за подаване на проектни предложения в периода 01.03.2017 – 30.06.2017 г.
Информация във връзка с третата покана за проектни предложения може да намерите тук.
 

Четвърта покана за проектни предложения:
Поканата ще бъде отворена за подаване на проектни предложения в периода 07.05.2018 – 22.06.2018 г., 12:00 ч (UTC+01)
Информация във връзка с четвъртата покана за проектни предложения може да намерите тук.

Обявена е първа покана за проектни предложения по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027
18 април 2022 | 11:37
Управляващият орган на програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ публикува за консултации работен вариант на програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 г. (версия 4)
22 март 2021 | 12:41
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка
05 ноември 2020 | 15:13
Публикувано Ръководство относно допустимостта на разходите по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020“, свързани с пандемията COVID 19
17 юни 2020 | 11:57
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:26
Обявяване на четвърта покана за проектни предложения по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
03 май 2018 | 16:29
Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро се одобряват по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“, България участва в девет от тях
13 март 2018 | 17:44
Обявена е трета покана за проектни предложения по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
08 март 2017 | 11:21
Стартира трета покана по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
27 февруари 2017 | 09:59
Информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
26 януари 2017 | 15:08

Страница 1 от 1