Обявление аз започнала отчуждителна процедура на имоти частна собственост в област Благоевград

Обявление аз започнала отчуждителна процедура на имоти частна собственост в област Благоевград

27 юли 2018 | 11:14

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, подробно описани в Решение 

№ 517 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-3 „Перник – Дупница – Сандански – граница Република Гърция“, част от който е и Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, е обявен за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Във връзка с влязло в сила изменение от 2018 г. на подробния устройствен план – парцеларен план, одобрен през 2015 г. за Обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с Решение № 517 на Министерския съвет от 2018 г. е изменено Решение № 86 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова етапна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево –
с. Дамяница“ в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна,
с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница,
с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград. С промяната отпада необходимостта от отчуждаване на части от 6 имота – частна собственост в землището на
гр. Сандански, за които вече няма държавна нужда.