Обявление по постановено Становище № 1-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите по Екологична оценка на проекта на Общия устройствен план на община Шабла

Обявление по постановено Становище № 1-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите по Екологична оценка

01 април 2019 | 12:25

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява, на основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, постановено Становище № 1-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите по Екологична оценка на проекта на Общия устройствен план на община Шабла

  • Прикачени файлове (1)
    Становище ЕО 1-1 2019 г. ОУПО Шабла
Прикачени файлове (1)