Обявление за отчуждение на имоти в област Бургас за реализация на инфраструктурни проекти

Обявление за отчуждение на имоти в област Бургас за реализация на инфраструктурни проекти

24 октомври 2017 | 13:01

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос, област Бургас, за държавна нуждa за изграждане на обект „Позиция 11: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос“ на територията на землищата на с. Тополица и
с. Черноград, община Айтос, област Бургас от Проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, подробно описани в Решение № 590 на Министерския съвет от 13 октомври 2017 г.

Обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, позиция 11 „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос“, представлява национален обект на основание § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона железопътния транспорт, тъй като е част от железопътна магистрала „Пловдив разпределителна-изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.