Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ЖП линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември"

Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ЖП линия София – Пловдив,

14 февруари 2018 | 16:07

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект „Ж.п. линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896, разположен в землището на гр. Септември ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, подробно описани в Решение № 46 на Министерския съвет от 31 януари 2018 г.
Железопътната линия „София – Пловдив“ представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, тъй като е част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.