Прекратяване на тръжната процедура за предоставяне на услуги за "Организиране на събития по програмите за ТГС Интеррег - ИПП България - Сърбия, България - бивша Югославска Република Македония и България - Турция 2014-2020", реф. № Interreg-IPA CBC

Прекратяване на тръжната процедура за предоставяне на услуги за "Организиране на събития по програмите за ТГС

19 ноември 2018 | 11:12
  • Прикачени файлове (1)
    Cancelation
Прикачени файлове (1)