Процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, намиращ се в землището на гр. София, Промишлена зона „Илиянци“, за изграждане на обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“

Процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, намиращ се в землището на гр. София, Промишлена

19 април 2018 | 12:31

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, намиращ се в землището на гр. София, район „Сердика“, Промишлена зона „Илиянци“, за държавна нужда за изграждане на Обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“, на територията на Столична община, подробно описан в Решение № 214 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 2012 г. път „Северна скоростна тангента“ в участък „о.п. София – Запад – о.п.София – Изток“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на част от имота – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.