Първа покана за проектни предложения

Първа покана за проектни предложения

02 ноември 2016 | 12:24

На 02.11.2016 г. Управляващият орган на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. публикува на официалния сайт на програмата резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектните предложения подадени по първата покана за набиране на проектни предложения, в съответствие с решението на Комитета за наблюдение на програмата от 25.10.2016 г. Управляващият орган на програмата писмено ще уведоми Водещите партньори за резултатите от извършената административна оценка и от оценката за допустимост на съответните проектни предложения.

Резултатите, както и допълнителна информация за проектите преминаващи на трети етап „Оценка на качеството“, може да намерите на сайта на програмата.