Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Новини и обяви

Програмите ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 и „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 в подкрепа на кампанията „Заедно можем“ с участието на младежите доброволци по програмите за европейско териториално сътрудничество
01 април 2022 | 16:10
Над 4,4 млн. евро са разпределени за финансиране на стратегически екологичен проект с участието на пет държави на Балканския полуостров
27 септември 2021 | 13:46
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка
05 ноември 2020 | 15:13
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:26
Одобрени са 37 проекта в рамките на Първата покана по Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
14 март 2017 | 16:55
Първа покана за проектни предложения
02 ноември 2016 | 12:24

Страница 1 от 1