Решение № ЕО-12/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра

Решение № ЕО-12/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединв

07 декември 2017 | 14:33
  • Прикачени файлове (1)
    Решение № EO-12/2017
Прикачени файлове (1)