Решение № ЕО-18/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Русе

Решение № ЕО-18/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединв

19 декември 2017 | 11:48
  • Прикачени файлове (1)
    Решение EO-18/2017
Прикачени файлове (1)