Решение № ЕО-22/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Добрич

Решение № ЕО-22/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединв

21 декември 2017 | 14:09
  • Прикачени файлове (1)
    Решение № ЕО-22/2017
Прикачени файлове (1)