Решение № ЕО-23/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Видин

Решение № ЕО-23/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединв

02 януари 2018 | 12:50
  • Прикачени файлове (1)
    Решение № EO-23/2017
Прикачени файлове (1)