Решение № ЕО-8/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Сливен

Решение № ЕО-8/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединве

29 ноември 2017 | 18:39
  • Прикачени файлове (1)
    Решение
Прикачени файлове (1)