Решение № ЕО-9/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Решение № ЕО-9/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално преди

05 декември 2017 | 18:11
  • Прикачени файлове (1)
    Решение № Е-О9/2017 г.
Прикачени файлове (1)