Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция

Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за трансгра

10 октомври 2018 | 17:54

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

Крайният срок за подаване на оферти е 09.11.2017, 17:00 ч. местно време.

Тръжното досие е на разположение в прикачения файл и на следните интернет страници: http://www.ipacbc-bgrs.eu, http://www.ipa-cbc-007.eu, http://www.ipacbc-bgtr.eu.

  • Прикачени файлове (1)
    Тръжно досие
Прикачени файлове (1)