Важно: Изменения и въпроси и отговори по прцедура "Изграждане на язовир Пловдивци и Пречиствателна станция за питейни води"!

Важно: Изменения и въпроси и отговори по прцедура "Изграждане на язовир Пловдивци и Пречиствателна станция за

11 март 2013 | 15:14

Важно!!! Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува допълнителна информация, съдържаща  изменение на преквалификационния документ  и отговори на въпросите на участниците в  преквалификационна процедура „Изграждане на язовир Пловдивци и пречиствателна станция за питейни води”, Споразумение №7834 – BG, Проект ID № Р099898-ІІ, Договор № MIDP-CW-ICB-2. (Amendment No2 PLVD, 1st_Clarification_PQ_PLVD, 2nd_Clarification_PQ_PLVD)   

  • Прикачени файлове (3)
    2nd Clarification PQ PLVD
    Amendment 2 PLVD
    1st Clarification PQ PLVD
Прикачени файлове (3)