ЮЦР - Доклад за екологична оценка

ЮЦР - Доклад за екологична оценка

05 февруари 2021 | 14:21
  • Прикачени файлове (4)
    Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за ЕО – ЮЦР
    Доклад за ЕО на ИТСР – ЮЦР
    ИТСР и Приложения - ЮЦР
    Приложения към Доклада за ЕО - ЮЦР
Прикачени файлове (4)