Започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за „Път ІІ-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156.66 до км 4+740.11“ в община Самоков

Започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за „Път ІІ-82 „

14 януари 2019 | 16:54
  • Прикачени файлове (1)
    Обява
Прикачени файлове (1)